18 januari 2019

Majoriteten av de tillfrågade i en stor studie vill ha synligt trä i sin bostad, helst i vardagsrum och sovrum, och det ska vara i ljusa kulörer. Det visar en enkätundersökning besvarad av 7000 personer i sju europeiska länder.

Från lite till mycket trä i fyra olika inredningsstilar Från lite till mycket trä i fyra olika inredningsstilar

Forskare från Linköpings universitet, Tomas Nord, universitetslektor och doktorand Sarah Ebadzadeh, Avdelningen Industriell ekonomi, har tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och föreningen Svenskt Trä, undersökt intresset för träprodukter i hemmen. Sammantaget har de fått in enkätsvar från 7000 personer, en blandning av kvinnor och män i åldrarna 20 till 65 år, från Sverige, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien.

Modernt populärast

Fyra inredningsstilar presenterades för deltagarna och med olika mängd synligt trä, från inget trä alls till trä på en fondvägg och golv. Modern stil fick bäst betyg i alla länder, följt av skandinavisk respektive lantlig stil. Klassisk stil var minst populär.

– Trä förstärker dock den positiva inställningen till inredningsstilen, de tillfrågade blir mer positiva till en inredningsstil ju mer trä som är synligt i golv och möbler, berättar Tomas Nord.

Fler vill ha trä i vardagsrum och sovrum än i kök och kulörerna ska genomgående vara ljusa, hellre än mörkt eller färgglatt. Det är också positivt med synliga kvistar både i golv och väggpaneler. I Polen är intresset allra störst för kvistig panel.

Skillnader finns

Även om inställningen till trä är ganska likt i de sju länderna skiljer sig preferenserna kring vad i hemmet som får vara av trä. De allra flesta är positiva till trägolv, bara 3 procent kan inte tänka sig golv i trä. Dock vill britter hellre ha textilgolv i sovrummen. Trä på köksgolvet uppskattas dock av svenskar, norrmän och britter medan de tillfrågade i övriga länder hellre vill ha kakel, sten eller klinkergolv.
Trä i köksluckor är mest populärt i Sverige, Storbritannien och Polen och trä i bänkskivor vill flest ha i Polen och Tyskland.

– Fler än hälften anser också att trä är ett bättre material ur miljösynpunkt än de alternativa materialen, flest i Polen, 72 procent, och minst andel i Norge, 53 procent. Det finns också en viss villighet att betala lite mer för en produkt som är bättre för miljön, säger Tomas Nord.

Det är en omfattande rapport som presenteras kring var i hemmet konsumenterna helst vill ha trä i de olika länderna, hur det ska se ut, hur de föredrar att köpa heminredning och om produkternas miljöpåverkan.

Studien är genomförd inom forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation och på Svensk Trä har man också tagit fram rapporter för respektive land för att underlätta för svensk träindustri och sågverk att hitta nya exportmarknader.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.