07 december 2017

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet med företag inom bygg- och telekomsektorn för att effektivisera svensk byggsektor. 

Framtidens byggplats är uppkoppladFramtidens byggplats är uppkopplad Foto: Gregor Bister/iStock PhotosI Uppkopplad byggplats ska byggplatser och deras försörjningskedjor kopplas upp. Med start till sommaren kommer minst fyra byggplatser kopplas upp samtidigt som det dagliga arbetet pågår. På dessa byggplatser kan de medverkande aktörerna gemensamt testa och utvärdera digital teknik.

Testbädd

Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet. som ingår i ett av regeringens strategiska samverkansprogram och koordineras av IQ Samhällsbyggnad, har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år.

Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Ett trettiotal organisationer från olika delar av bygg- och IKT-branscherna deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, BoKlok och Cementa kommer att upplåta bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Bland de företag som tillhandahåller olika digitala lösningar kan nämnas Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

Långsiktiga mål

Projektledare för Uppkopplad byggplats är professor Martin Rudberg, Linköpings universitet.
Martin Rudberg, professor bygglogistikMartin Rudberg, professor bygglogistik Foto: Göran Billeson
– Det långsiktiga målet är att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor. Byggbranschen får ett tekniskt språng genom att vi tillsammans utvecklar digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering, säger Martin Rudberg.

I förlängningen ska projektet bidra till att korta byggtider och öka produktiviteten samt minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan inom byggsektorn.

– Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för nya affärsmodeller som ger ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen, säger Martin Rudberg.

Kontakt

Läs mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.