Konstruktionsmaterial

Materialegenskaper i fokus

Utskrifter i 3D-skrivare
Utskrifter i 3D-skrivare. Charlotte Perhammar
Knstruktionsmaterial
Materialprovning
Konstruktionsmaterial
Gjutet konstruktionsmaterial Teiksma Buseva

Forskningens fokus ligger på metalliska material, men också keramer, kompositer och polymerer som konstruktionsmaterial. Forskning bedrivs kring högtemperaturmaterial som nickelbaserade superlegeringar och beläggningar för gasturbiner, avancerat höghållfast rostfritt stål för kraftgenerering, gjutet järn för motorer i tunga fordon samt titanlegeringar för flygindustrin.

Material har alltid varit en viktig del av våra liv. Vi är omgivna av olika typer av material men utan nyfikenheten och viljan att undersöka strukturer, egenskaper, tillverkningsprocesser och möjliga användningsområden skulle vi idag inte haft vare sig jetmotorer, vindturbiner eller komponenter till flygplan och rymdraketer utskrivna i 3d-skrivare.

Vid LiU studeras sambandet mellan mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna, miljöpåverkan, nedbrytning av materialens egenskaper liksom utmattning och hållfasthet i de olika materialen under förhållanden som är lika de verkliga.

Målet är att bidra till ett optimalt utnyttjande av traditionella material, men också att vara en brygga över till användningen av nya material för konstruktionsändamål. Forskningen utgör länken mellan den experimentella karakteriseringen av materialen och den matematiska beskrivningen av respektive materials beteenden.

Forskningen bidrar till både effektivare produktutvecklings- och tillverkningsprocesser.

Forskning

Forskarutbildning

Nyheter

Strategisk forskning