Forskarutbildning i maskinteknik

Maskinteknik är ursprungligen teknik och ingenjörsvetenskap som grundar sig på klassisk mekanik. I bredare bemärkelse behandlar ämnet discipliner från produktutveckling och konstruktionsteknik till konstruktionsmaterial och beräkningsmekanik.

Tekfak programbild forskarutbildning maskinteknik. Patrik Härnman, tekniker, och Magnus Kahlin, doktorand.

Maskinteknik är ett grundläggande ingenjörsvetenskapligt ämne som kombinerar teknik, fysik, materialvetenskap och matematik för utveckling, tillverkning och drift av mekaniska eller mekatroniska system. Området innefattar centrala begrepp inom exempelvis mekanik, termodynamik, materialvetenskap, och strukturanalys kombinerat med mer tillämpade kunskaper inom områden som produktutveckling, konstruktionsteknik och produktionsteknik.

Som för de flesta ingenjörsvetenskapliga ämnen är matematisk modellering ofta centralt inom maskintekniken. Modeller av mekaniska system och processer utvärderas i datormiljö, och validering av modeller görs mot experiment och observationer. Inom maskinteknik används dessa kärnkompetenser tillsammans med verktyg och metoder för datorstödd konstruktion och produktutvecklingsmetodik för att utveckla och analysera produkter och system för hela dess livscykel.

Forskarutbildningsämnet maskinteknik omfattar följande ämnesområden:

  • Fluida och mekatroniska system
  • Hållfasthetslära
  • Industriell produktion
  • Konstruktionsmaterial
  • Maskinkonstruktion
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära
  • Teknisk mekanik

Dokument

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Möt våra doktorander Visa/dölj innehåll

Nya doktorer Visa/dölj innehåll

Aktuella avhandlingar Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll