Maskinteknik är ursprungligen teknik och ingenjörsvetenskap som grundar sig på klassisk mekanik. I bredare bemärkelse behandlar ämnet discipliner från produktutveckling och konstruktionsteknik till konstruktionsmaterial och beräkningsmekanik.
Tekfak programbild forskarutbildning maskinteknik. Patrik Härnman, tekniker, och Magnus Kahlin, doktorand.

Maskinteknik är ett grundläggande ingenjörsvetenskapligt ämne som kombinerar teknik, fysik, materialvetenskap och matematik för utveckling, tillverkning och drift av mekaniska eller mekatroniska system. Området innefattar centrala begrepp inom exempelvis mekanik, termodynamik, materialvetenskap, och strukturanalys kombinerat med mer tillämpade kunskaper inom områden som produktutveckling, konstruktionsteknik och produktionsteknik.

Som för de flesta ingenjörsvetenskapliga ämnen är matematisk modellering ofta centralt inom maskintekniken. Modeller av mekaniska system och processer utvärderas i datormiljö, och validering av modeller görs mot experiment och observationer. Inom maskinteknik används dessa kärnkompetenser tillsammans med verktyg och metoder för datorstödd konstruktion (CAD) och produktutvecklingsmetodik för att utveckla och analysera produkter och system för hela deras livscyklar.

Forskarutbildningsämnet maskinteknik omfattar följande ämnesområden:

  • Fluida och mekatroniska system
  • Hållfasthetslära
  • Industriell produktion
  • Konstruktionsmaterial
  • Maskinkonstruktion
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära
  • Teknisk mekanik

Studieplan

Kontaktpersoner

Möt våra doktorander

Nya doktorer

Sprickbildningen i höglegerat austenitiskt rostfria stål efter utmattningsprov.

Nya material höjer ångpannans effektivitet

Ett flerårigt detektivarbete i labbet och vid elektronmikroskopet har ökat kunskapen om rostfria stål. Resultaten kan leda till nya material i kraftvärmeverkens ångpannor med högre effektivitet, lägre utsläpp och mindre klimatpåverkan.

Nya verktyg för att undersöka onormala blodflöden

Bilder av en individs aorta, åtta års forskning och LiU:s superdator – den kombinationen ligger bakom mer exakta verktyg för att visualisera blodflödet i abnormala blodkärl. På sikt kan det öka möjligheten att förutsäga sjukdomar.

Porträttbild Krishna Praveen Jonnalagadda.

Nya ytbehandlingar ger effektivare gasturbiner

Nya ytbehandlingar kan höja både temperatur och effektivitet i framtidens gasturbiner. En ny avhandling vid LiU visar hur livslängden på sådana ytskikt kan beräknas – och hur bra de är i jämförelse med äldre teknik.

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Träd i grönt trä med uppspikade avhandlingar

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver forskarutbildning inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom fysik, kemi, biologi och ekonomi. Totalt finns 15 huvudämnen.

A-building in autumn

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

IEI stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv, och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.

Lego och ritningar

Produktrealisering (PROD)

Avdelningen för Produktrealisering tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning.

Forskarutbildning vid Linköpings universitet