Nanovetenskaper

Nanopartiklar är extremt små partiklar. Diametern är mindre än en tusendel av tjockleken på ett hårstrå (eller mindre än 100 miljarddels meter). Det forskas intensivt kring nanopartiklar, eftersom de har många potentiella tillämpningar inom medicin, elektronik, optik och andra områden.

Det finns också en hälsoaspekt, eftersom en del nanopartiklar kan vara skadliga för vår hälsa. Forskare vid LiU undersöker bland annat hur celler i blodet reagerar när de möter nanopartiklar inne i kroppen.

Forskning

Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

Apparat för extremt noggrann bearbetning

Organisk nanoelektronik

Forskningen i den organiska nanoelektronik-gruppen på LiU fokuserar på optoelektroniska och transportegenskaper hos organiska halvledare på nanoskalan.

Grön laser i mörker med kvinna

Organisk fotonik och nanooptik

Vi utvecklar och studerar nya koncept baserade på unika egenskaper hos ledande polymerer och den starka ljusinteraktionen hos plasmoniska nanostrukturer av metall.

LiU-logo tillverkat av GaN-nanostavar på Si-substrat

Enheten för nanomaterialvetenskap

Nano-materialvetenskapsgruppen utforskar de atomära processerna som leder till framtidens nya, ultratunna material.

Bild på utrustning.

Centrum för nanovetenskap och -teknologi (CeNano)

Centrum för nanovetenskap och -teknologi (CeNano) är en organisation inom Tekniska fakulteten (LiTH) vid Linköpings universitet. CeNano verkar för exponering och förstärkning av forskningen inom nanovetenskap och nanoteknologi vid LiTH.

Nanodesign trangulär graf.

Nanodesign

Vi vill designa och skapa nya tunna filmmaterial på atomnivå genom att utnyttja det komplexa samspelet mellan materialkemi, atomsammansättning och fysiska egenskaper av material.

bild på människor som står framför posters och diskuterar

Forskarskolan Forum Scientium

Forskarskolan Forum Scientium, en bro mellan medicin, naturvetenskap och ingenjörskonst, stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

Fot trampar och skapar el

Nanomekanik

Vi arbetar huvudsakligen med piezoelektriska nanostrukturer i ZnO. Dessa växes på dels på oböjliga substrat men framför allt på böjliga (flexibla) substrat (papper, textilier och plaster).

Experiment med elektroder i vätska

Bionanoelektronik

Vi mäter intracellular pH (och cellmembran-potentialen) etc., och har demonstrerat trådlös informationsöverföring från sensor via mobiltelefoni.

Komponent under spänning lyser blått och gult

Nanofotonik

Här arbetar vi bland annat med spinbaserade UV-LED:er vilket också innebär dopning av ZnO med övergångsmetaller.

Hälla vätska mellan provrör

Tillväxt av nanostrukturer och dess kompositer

Vi arbetar i huvudsak med tillväxt och struktur-, optisk- och elektrisk-karakterisering av metal-oxid nanostrukturer och dess kompositer.

Nyheter

Forskningsnyheter

Mina Shiran Chaharsoughi och Magnus Jonsson fotograferade genom en glasskiva på vilken de ritar upp formler.

Sensorn som reagerar på ljus, värme och beröring

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring.

Simone Fabiano och Dan Zhao

Ny polymerblandning ger superkänslig värmesensor

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har fått fram en superkänslig värmesensor, böjbar, transparent och tryckbar. Resultatet öppnar för applikationer inom alltifrån sårläkning och elektronisk hud till smarta byggnader.

Simone Fabiano och Jennifer Gerasimov

Läraktig transistor härmar hjärnan

En transistor i organisk elektronik som både kan lära sig och har såväl kort- som långtidsminne har utvecklats av forskare vid Linköping universitet. Tekniken innebär ett stort steg mot att efterlikna hur den mänskliga hjärnan fungerar.