Trådlösa system

radiobasstation
Radiobasstation

Utbyggnaden av 4G går snabbt liksom utvecklingen av 5G. I hela världen beräknas 5 miljarder människor ha mobiltelefon 2019. Vid LiU finns framstående forskning i internationella samarbeten som i hög grad bidrar till denna utveckling liksom även till utvecklingen av Sakernas internet - Internet of things.

Om några få år kommer enligt prognoserna fler än 50 miljarder prylar att vara uppkopplade till nätet - Sakernas internet. Ledande forskning bedrivs kring bland annat modulära lösningar för sensornätverk. Applikationer finns exempelvis inom hälsa och sjukvård, smarta städer och energieffektivisering.

Forskargruppen i mobil telekommunikation forskar kring smarta nät – prestanda i de trådlösa näten, tilldelning av radioresurser, trafikdirigering, mätningar av bandbredd, kvalitet och mobilitet.

Vid Avdelningen för kommunikationssystem finns forskning inom signalbehandling och kodning för flerantennsystem, så kallad Massiv MIMO liksom kring allokering av resurser i trådlösa nätverk.

En forskargrupp vid Avdelningen för kretsar och system utvecklar snabba bredbandiga kretsar och den hårdvara som får exempelvis antenner att samverka. Forskning pågår även kring trådlös överföring från kroppens egna nätverk till omgivningen, så kallad Body Coupled Communication, BCC.

Ett fjärde område finns vid Avdelningen för kommunikationselektronik som forskar kring och utvecklar modulära lösningar för trådlösa sensornätverk – för höga hastigheter till låg kostnad, med applikationer som i smarta städer eller fuktmätning i kulturhistoriskt intressanta byggnader.

LiU-forskare är också engagerade i det strategiska forskningsområdet ELLIIT, extern länk nedan.

Forskning

Nyheter

Strategisk forskning