10 juli 2017

2020 ska 5G vara över oss, med 1000 gånger mer trafik i hastigheter på hundratals Mbit/s. Tre kinesiska forskare kom till LiU för att kicka igång ett av alla forskningsprojekt inom 5G – men troligtvis det enda svensk-kinesiska.

En stor del av gruppen samlade till ett första möte, från vänster Carl Ingemarsson, Li Li, Gang Liu, Zheng Ma, Erik G Larsson, Oscar Gustafsson, Trinh van Chien, Erik Bertilsson och Amin Ghazanfari.

En stor del av gruppen samlade till ett första möte, från vänster Carl Ingemarsson, Li Li, Gang Liu, Zheng Ma, Erik G Larsson, Oscar Gustafsson, Trinh van Chien, Erik Bertilsson och Amin Ghazanfari.

Resan till Linköping från Southwest Jiaotong University i Sichuan-provinsen i Kina blev extra lång eftersom tågen från Stockholm stod stilla och Stockholms central var avstängt på grund av brand. Men på onsdagsmorgonen kunde värdarna på LiU hälsa välkomna till en första träff inom projektet Key enabling technologies for 5G – nyckeltekniker för 5G. Finansierar den svenska delen av projektet gör STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

– Förra gången vi samarbetade hette projektet ”Key enabling technologies for 4G”, påminner Erik G Larsson, professor i kommunikationssystem vid LiU och ansvarig för projektet.

Att det är ett glatt återseende märks även på de kinesiska gästerna:

Ledande inom 5G

– Vi har haft stor nytta av att samarbeta. Våra båda länder är ledande i världen när det gäller kommunikationsteknik, vi har Huawei och ni har Ericsson, och det finns många fördelar med att träffas så här, säger professor Zheng Ma, Southwest Jiaotong University.

Även doktorander har utbytts under åren och en LiU-doktorand finns just nu vid Southwest Jiaotong University.

Träffen ägnas åt erfarenhets- och informationsutbyte. Medan de kinesiska forskarna har sin expertis bland annat inom SCMA (Sparse Code Multiple Access), en metod att öka effektiviteten i de trådlösa kommunikationssystemen, så har LiU forskarna specialiteter inom antennteknik, inte minst det som kallas Massiv MIMO (Multiple Input, Multiple Output).

– Det är mycket värdefullt att utbyta kunskaper, tankar och erfarenheter, konstaterar Zheng Ma.

Ömsesidigt utbyte

Oscar Gustafsson, universitetslektor i datorteknik, ska under dagen se till att det ganska öppna samarbetsprojektet fylls med konkret innehåll.

– Vi vet redan nu att samarbetet och utbytet kommer att fortsätta, både på doktorand- och seniornivå. Erik och jag kommer att hålla en eller flera kurser i Kina i vår. Forskningsmässigt finns det en hel del att samarbeta kring, både på det teoretiska planet och kring implementering av algoritmer, som min forskargrupp fokuserar på, säger han.

Med på kick-offen var också Gunnar Bark, Ericsson research. Hans budskap var att 5G är slutpunkten, något 6G blir det inte. Något som varken LiU forskarna eller deras kinesiska gäster trodde på till hundra procent.

– Nja, ett 5,5G, får vi nog i alla fall se, säger Erik G Larsson.

Kontakt

Fler nyheter från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.