20 november 2018

Agtech 2030, med målet att göra östra Götaland världsledande inom jordbruksteknik, har utsetts till ett av årets Vinnväxt-program. Den totala budgeten ligger på närmare 200 miljoner kronor varav drygt 70 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Lantbruket är högtekniskt redan i dag
Lantbruket är högtekniskt redan i dag
Agtech 2030 handlar om att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på exempelvis sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och sakernas internet. Bakom initiativet står Linköpings universitet, Region Östergötland, AgroÖst, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster samt företag och organisationer, verksamma inom de gröna näringarna eller inom olika framväxande teknikområden.

– Att vi i stor konkurrens blev utvalda av Vinnova är ett resultat av ett fantastiskt samarbete inom ett stort team av intressenter som på olika vis och från olika perspektiv arbetat med att föra lantbruket framåt under flera år. Nu ska vi förena våra krafter på allvar och vi är både hedrade och glada för att vi fått chansen, säger Per Frankelius, forskare vid LiU som också är processledare för Agtech 2030.

Vetenskaplig höjd

– Vi är enormt tacksamma gentemot alla dem som trott på oss och på idén. Regionen, företagen, inblandade organisationer, universitetet, enskilda forskare och enskilda eldsjälar som alla på olika sätt bidragit till detta, säger Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi som tillsammans med professor Fredrik Gustafsson står för initiativets vetenskapliga ledning.

Men Agtech 2030 fokuserar inte enbart på teknik:
– Tekniken är mycket viktig inom lantbrukssektorn, men lika viktigt i vårt initiativ är att utveckla metoder för affärsutveckling och innovationsledning, säger Charlotte Norrman, forskare inom entreprenörskap och biträdande processledare.

Internationell lyskraft

De två övriga innovationsmiljöer som beviljades finansiering handlar om digitalisering av hälsotjänster i Värmland och omställningen till en klimatsmart processindustri i Västra Götaland. Totalt finansierar Vinnova de tre initiativen med närmare 200 miljoner kronor under tio år.

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behöver vi ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, i ett pressmeddelande.

Kontakt

Gemensam storsatsning på lantbruk

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.