09 juni 2021

Allt fler lägger den fysiska boken åt sidan. Sedan ljudbokens intåg är det med telefonen och hörlurarna vi läser. Men vad har egentligen ljudet för betydelse för läsaren, författaren och litteraturen? Och hur påverkas författarens skrivande av nya digitala verktyg?

De frågorna tar sig 15 forskare från olika discipliner och lärosäten an i boken Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur, redigerad av Julia Pennlert och Lars Ilshammar.

Boken har sin utgångspunkt i det faktum att allt fler lyssnar på ljudböcker. Att tillägna sig litteratur är idag inte längre någonting man nödvändigtvis gör i stillhet, med en fysisk bok i fåtöljen. Fler lyssnar på böcker när de pendlar till jobbet, lagar mat eller tränar.Andreas Nyblom, programansvarig  för Språk, litteratur, medierFoto Jenny Ahlgren

Litteraturvetaren Andreas Nyblom, vid Linköpings universitet, är en av författarna i boken. I kapitlet ”I litteraturens transitrum: Från stillhet och tystnad till rörelse och distraktion” diskuterar han inte läsning, utan skrivande. För också skrivandeprocessen påverkas av vår tids digitala verktyg och krav på flexibilitet och mobilitet.

– Det finns en idealföreställning om att det litterära skapandet är en aktivitet som kräver koncentration och som ska utföras i stillhet och tystnad vid författarens skrivbord. Men det här idealet utmanas i relation till vår tids digitala skrivredskap och nya alternativa skrivplatser. Skrivandet konfronteras med eller uppsöker rörelse och distraktioner.

Kapitlet är skrivet inom ramarna för Andreas Nybloms och kollegan Emma Eldelins projekt ”Writing in Transit: The poetics and politics of space in contemporary literature”, finansierat av Vetenskapsrådet.Omslag till boken Från Strindberg till Storytel - korskopplingar mellan ljud och litteratur. Blått omslag med en illustrerad bild av Strindberg som bär rosa hörlurar.Omslag till boken Från Strindberg till Storytel - Korskopplingar mellan ljud och litteratur.

Boken

Från Strindberg till Storytel. Korskopplingar mellan ljud och litteratur. Pennlert, Julia & Ilshammar, Lars (red.).

Kontakt

Läs mer om språk- och kulturforskning

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.