27 mars 2018

I höst startar ett nytt humanistiskt utbildningsprogram som kombinerar språk, litteratur och medier.

Ung kvinna vid bokhylla Foto: Peter HolgerssonEn ny utbildning med kombinationen språk och litteratur ur ett medieperspektiv ska öppna nya vägar för de humanistiska ämnena. Det hoppas initiativtagarna till det nya programmet "Språk, litteratur och medier" som startar i höst.

Andreas Nyblom, programansvarig för Språk, litteratur och medier– Det är hög tid att stärka humanioras roll både på universitetet och i samhället. Genom att skapa ett program med en modern och uppdaterad bildningsprofil hoppas vi få studenterna intresserade, säger Andreas Nyblom, litteraturvetare, mediehistoriker och ansvarig för den nya utbildningen.

Intresset för klassiska ämnen som språk och litteratur sviktar idag. En nationell trend är också att studenter föredrar program framför fristående kurser.

– Det är ett skäl till att vi skapar ett program, att fler ska få upp ögonen för vad utbildningen kan ge. En annan anledning är just detta att vi vill blåsa nytt liv i ämnena genom att samarbeta över ämnesgränserna och på så vis få nya perspektiv på dem.

Inriktningen mot medier är ett sådant nytt perspektiv, påpekar Andreas Nyblom.

– Som humanist går det inte att bortse från mediers betydelse. Vi vill utbilda mediekompetenta och källkritiska humanister. De ska både få en mediehistorisk medvetenhet och konkreta färdigheter i att analysera medier, men också att publicera sig i olika genrer och medier.

Idén till utbildningen är sprungen ur forskningsmiljön Språk och kultur vid Institutionen för kultur och kommunikation, IKK.

– Där finns tvärvetenskaplig forskning inom språk, litteraturvetenskap och medier så programmet får en direkt koppling till aktuell forskning.

Det treåriga kandidatprogrammet startar det första året med studier i litteraturvetenskap, medier och svenska språket. Under år två och tre läser studenterna ett av de fyra språken engelska, franska, tyska eller spanska. De kan välja att fördjupa sig i ett av språken, alternativt i litteraturvetenskap eller svenska. Det finns också möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Och därefter - dags för jobb.

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut för dessa mediekompetenta humanister?

En fördel för dem är att de kommer att ha goda kunskaper i språk och textanalys, framhåller Andreas Nyblom.

– Språk är viktigt i en mångkulturell värld, både inom offentliga sektorn och i näringslivet. Vi tror att studenterna kommer att vara attraktiva för jobb inom exempelvis kommunikation, kultur, skola och medier. Humanister med språkkompetens och kunskap i att producera och analysera texter i olika medier behövs det fler av i dagens samhälle.

Läs mer om kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.