Uppdrag

Avdelningschef för Algebra, Geometri och Diskret Matematik (ALGD). Jag undervisar och forskar i diskret matematik och tillhör forskargruppen i grafteori.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Medarbetare på Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Organisation