Webmaster på Linköpings universitet

Central webmaster på Webb- och medialbbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Mina uppgifter som webmaster innebär support i vårt publiceringsverktyg Sitecore samt produktägarskap för www.liu.se

Kontakt för support

webmaster@liu.se

Medarbetare på Webb- och medialabbenheten

Min avdelning