Fotografi av Charlotta Wångblad

Charlotta Wångblad

Webmaster

Central webmaster.

Webmaster på Linköpings universitet

Central webmaster på Webb- och medialbbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Mina uppgifter som webmaster innebär support i våra publiceringsverktyg Sitecore och Sharepoint samt produktägarskap för liu.se och våra intranät Liunet.

Kontakt för support

webmaster@liu.se

Medarbetare på Webb- och medialabbenheten

Min avdelning