Central webmaster

Central webmaster på Webbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Central webbsamordning

Kontakt för central support: webmaster@liu.se

Vi sitter i hus Galaxen, ingång 83, plan 2.

Webbenhetens medarbetare
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll