Fotografi av Sussanne Larsson

Sussanne Larsson

Webmaster

Jag är webmaster vid Linköpings universitet och arbetar på KOM. Jag ansvarar för processer kring innehållsproduktion för LiU:s webbplats och planerar och genomför introduktion av nya kommunikatörer och utbildar dem i vårt CMS Sitecore.

Webmaster vid LiU

Central webmaster på Webb- och medialabbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM). Jag jobbar även med ledningsstöd.

Jag är webmaster vid Linköpings universitet och arbetar tillsammans med kollegor med våra olika publiceringsverktyg, support, analys och utbildning. Jag drivs av att skapa, strukturera och organisera för att göra innehåll, kommunikation och processer ännu bättre.

Mina ansvarsområden och arbetsuppgifter som webmaster 

I min roll och funktion innebär det att jag är ansvarig för introduktion av nya medarbetare till Kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag utbildar kommunikatörer till Sitecoreredaktörer om de ska arbeta med liu.se och planerar för fortsatt kompetensutveckling inom verktyget. Sitecore är LiU:s webbpubliceringssystem. Jag ansvarar också för arbetet med processer kring innehållsproduktion. Det innebär t.ex. att jag guidar och stöttar redaktörer i hur man kan strukturera och bygga upp, eller bygga om, en sida för att den ska få bättre funktion och design och passa de målgrupper, syfte och mål man sätter upp för sidan/innehållet. 

En del i mitt arbetet är att svara på och hantera frågor vi får in till vår funktionsmejl webmaster@liu.se, lösa tekniska problem redaktörer har i framför allt Sitecore och vår webb -  liu.se. Jag är också förvaltningsansvarig för webbrelaterade dokument såsom webbstrategi, riktlinjer för innehåll, guider med mera.

Koordinator för vårt intranät - Liunet

Jag är koordinator för Liunet vilket innebär att jag ansvarar för strukturen och tar hand om inkommande frågor i ämnet.

Kontakt för central support:

webmaster@liu.se

Webmasterfunktionen sitter på Kommunikations- och marknadsavdelningen, D-huset, ingång 41, 1 trappa upp, Campus Valla. Vi tar bara emot ärenden via vår ärendehantering.

Mina kollegor på Webb- och medialabbenheten

Min avdelning

Arbeta på LiU - Sveriges mest attraktiva universitet

Lär dig mer om Linköpings universitet