Webmaster vid LiU

Central webmaster på Webb- och medialabbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen. Koordinator för LiU:s gemensamma intranät.

Jag är webmaster vid Linköpings universitet och arbetar tillsammans med tre kollegor med våra olika publiceringsverktyg, support, analys och utbildning.

Mina ansvarsområden och arbetsuppgifter som webmaster 

I min roll och funktion innebär det att jag är ansvarig för introduktion och utbildning av nyanställda kommunikatörer som också ska bli redaktörer i Sitecore (LiU:s webbpubliceringssystem) samt för fortsatt kompetensutveckling inom verktyget. Jag ansvarar också för arbetet med processer kring innehållsproduktion. Det innebär t.ex. att jag guidar och stöttar redaktörer i hur man kan strukturera och bygga upp, eller bygga om, en sida för att den ska få bättre funktion och design och passa de målgrupper, syfte och mål man sätter upp för sidan/innehållet.

En del i mitt arbetet är att svara på och hantera frågor vi får in till vår funktionsmejl webmaster@liu.se, lösa tekniska problem redaktörer har i framför allt Sitecore och vår externa webb liu.se. Jag är också förvaltningsansvarig för webbrelaterade dokument såsom webbstrategi, riktlinjer för innehåll, guider med mera.

Jag drivs av att skapa, strukturera och organisera för att göra innehåll, kommunikation och processer ännu bättre.

Kommunikatör för Universitetsförvaltningen på liu.se

Jag har ett särskilt uppdrag som huvudansvarig kommunikatör för Universitetsförvaltningens externa avdelningssidor och tillhörande chefssidor. För IT-avd ansvarar Karin Linhardt, kommunikatör, för HR-avd ansvarar Sara Hammarsten, kommunikatör och för UF:s kansli ansvarar Mindy Leuchowius, kommunikatör, samtliga anställda på KOM.

Kontakt för central support:

webmaster@liu.se

Webmasterfunktionen sitter i D-huset, ingång 41, 1 trappa upp, Campus Valla.

Koordinator för LiU:s gemensamma intranät

Är sedan maj koordinator för LiU:s gemensamma intranät. Projektet avslutades i maj men arbetet med uppbyggnaden av intranätet är ännu inte helt klart. Vi jobbar för att det ska bli klart till årsskiftet.

Mina medarbetare på Webb- och medialabbenhetenVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll