Fotografi av Maria Sandberg

Maria Sandberg

Kommunikatör

Jag är anställd vid Kommunikations- och marknadsavdelningen, men delar min tid mellan Institutionen för kultur och samhälle, och Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Kort bakgrund

Jag har arbetat i över 25 år med att på bästa sätt lyfta det som är viktigt och synliggöra det som behöver synas. Jag har rört mig i både reklambyråvärlden, inhouse och med egna företag och butikskedjor, dessutom har jag hunnit med att plugga reklam i två år på RMI Berghs och ett år på Forsbergs Skola.


Mitt arbete på IKOS

Institutionen för kultur och samhälle IKOS

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Stötta medarbetare och ledning i olika kommunikationsfrågor
 • Ansvara över den interna kommunikationen på institutionen
 • Delta i planering och genomförande av evenemang
 • Webbredaktör på liu.se och på intranätet
 • Layout, trycksaker och fotografering
 • Redaktör för IKOS nyhetsbrev
 • Medlem i IKOS ledningsgrupp
 • Medlem i IKOS krisgrupp
Målning av Michelangelos The Creation of Adam. Två färgglada händer möts.
Claudio Schwarz

Mitt arbete på ITN

Thor Balkhed

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Huvudsakliga uppgifter:

 • Stötta medarbetare och ledning i olika kommunikationsfrågor
 • Delta i planering och genomförande av evenemang
 • Webbredaktör på liu.se och på intranätet
 • Bistå CARER och Transportplattformen med kommunikationsinsatser
 • Layout, trycksaker och fotografering
 • Läs mer om mina arbetsplatser

  Säg hej till mina kollegor!