Fotografi av Anna Björk

Anna Björk

Enhetschef, Koordinator

Jag är chef för Webb- och medialabbenheten på KOM. Min drivkraft är att verka för en god och inspirerande arbetsmiljö för medarbetarna, sprida LiU:s varumärke och att verka för ett bra verksamhetsstöd för kärnverksamheten.

Webbchef

Forskning, utbildning och samverkan. Innehållet på liu.se ska tillgodose besökarens behov. Vi vill attrahera, inspirera och engagera.

Fem miljarder människor i världen är online och i Sverige är så gott som alla vuxna svenskar är uppkopplade. Att arbeta med webb är att vara i ständig rörelse framåt. Beteenden förändras i snabb takt. Nya lagar och krav tillkommer. Det kräver att vi snabbt måste kunna ställa om för att fortsatt kunna ge besökarna på webbplatserna det de efterfrågar på ett sätt som de kan ta till sig och förstå.

Uppdraget

I mitt uppdrag som enhetschef på Webb- och medialabbenheten på LiU leder jag tillsammans med mina medarbetare arbetet med den externa webbplatsen liu.se, intranätet för medarbetare och intranätet för studenter samt sociala medie-plattformar. Enheten består av webmasters, fotografer, filmare och kommunikatörer som arbetar på flera platser i organisationen.

LiU i olika plattformar

LiU:s webbplats firar 6 år

LiU:s webbplats visas som mobilbild.

Vår externa webbplats liu.se gjordes om och lanserades i februari 2017. Vi arbetar ständigt med att förbättra funktioner och innehåll. Våra kommunikatörer arbetar dagligen med att presentera vad som sker på våra campus inom utbildning, forskning och samverkan.

Nytt intranät för LiU:s studenter

Foto från sidan Kommunikation på LiU:s intranät.

Under våren 2023 har vi lanserat ett nytt intranät för studenter vid LiU. Där samlas information man som student behöver för sina studier. I januari 2022 lanserade vi ett intranätet för alla medarbetare vid LiU. 

LiU i sociala medier

Foto från LiU på Instagram.

I våra officiella sociala medie-kanaler når vi flera av våra externa målgrupper. Vi vill där visa på LiU:s bredd i syfte att rekrytera fler studenter, locka fler att söka våra lediga tjänster och sprida LiU:s varumärke.

Medarbetare på Webb- och medialabbenheten

Min avdelning

Arbeta på LiU - Sveriges mest attraktiva universitet

Information om LiU och aktuella aktiviteter