Kreativ, pålitlig och social

I mina arbetsuppgifter på LiU ingår både intern och extern kommunikation. Jag arbetar både strategiskt och operativt. Min styrka är det skrivna ordet, jag är bra på att formulera begripliga texter även när ämnet är komplext. Jag arbetar även med både struktur och innehåll på våra webbplatser.

Jag har titeln kommunikatörskonsult, vilket innebär att jag är anställd på Kommunikationsavdelningen, men arbetar ute i organisationen. Just nu har jag mitt uppdrag hos Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Skapa och förvalta intranät
  • Publicering och struktur på liu.se
  • Skriva nyheter
  • Skapa kommunikationsplan m.m.
  • Fotografera
  • Filma
  • Trycksaker
  • Layout

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation