Kreativ, pålitlig och social

I mina arbetsuppgifter på LiU ingår både intern och extern kommunikation. Jag arbetar både strategiskt och operativt. Min styrka är det skrivna ordet, att formulera begripliga texter även om det komplicerade, samt allt som rör webb.

Jag har titeln kommunikatörskonsult, vilket innebär att jag är anställd på Kommunikationsavdelningen, men arbetar ute i organisationen. Just nu har jag mina uppdrag hos Didacticum och Uppdragsutbildningsenheten.

Didacticum

Här arbetar jag med att skriva nyheter om Diacticums verksamhet samt reportage där jag till exempel intervjuar lärare. Jag ansvarar för Didacticums intranät och att sprida deras erbjudande inom och utanför LiU. Förutom det operativa arbetar jag med att planera och skapa strategier och planer för verksamhetens kommunikation.

Uppdragsutbildningsenheten

Här arbetar jag med att sprida information om de uppdragsutbildningar som arrangeras på LiU. Detta sker främst via liu.se, men även i sociala media eller i riktade utskick. Förutom det operativa arbetar jag med att planera och skapa strategier och planer för verksamhetens kommunikation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Skapa och förvalta intranät
  • Publicering och struktur på liu.s
  • Skriva nyheter
  • Producera nyhetsbrev
  • Skapa kommunikationsplan m.m.
  • Fotografera
  • Filma
  • Trycksaker
  • Layout
  • Nätverk

KollegorVisa/dölj innehåll

Organisation