David Kylhammar

Disputerad forskare i klinisk fysiologi. Min forskning syftar till att bättre förstå vilka individer som kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och plötslig död. Ett annat forskningsintresse är lungkärlssjukdomen PAH.

Presentation

I den nationella studien SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) undersöktes 30 000 ur befolkningen slumpvis utvalda individer i åldern 50-64 år. Studiedeltagarna genomgick bl.a. skiktröntgen av hjärtat, kranskärlen och lungorna, ultraljud av halskärlen och lungfunktionsundersökning. De lämnade också blodprov och svarade på frågor i en omfattande enkätstudie. De cirka 5000 studiedeltagare som undersöktes i Linköping genomgick dessutom en ultraljudsundersökning av hjärtat och jag leder, tillsammans med professor Jan Engvall, SCAPIS Linköpings hjärtultraljudsstudie.

Huvudsyftet med SCAPIS är att finna nya och i vår tid bättre sätt att värdera risken för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Riskfaktorfördelningen i befolkningen är inte densamma idag som den var för några decennier sedan och utvecklingen av ny teknik har medfört nya diagnostiska möjligheter. När vi bättre kan förutse vem som har hög risk att bli sjuk förbättras möjligheterna till framgångsrika förebyggande åtgärder.

Vid sidan om mitt engagemang i SCAPIS bedriver jag också forskning som syftar till ge ökad kunskap om den ovanliga, men allvarliga lungkärlssjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och jag är därtill involverad i forskningsprojekt som rör hjärtpåverkan vid den kroniska reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus (SLE) samt värdering av diastolisk hjärtfunktion.

Om mig

CV

 • Läkarexamen, Lunds universitet, 2012
 • Doktor i medicinsk vetenskap i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi, Lunds universitet, 2016
 • Leg. läkare 2015 och ST-läkare vid Fysiologiska kliniken, US Linköping från 2016
 • Associerad klinisk fellow vid Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM), 2023-
 • Vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för klinisk fysiologi, 2021-
 • Sammankallande i stipendiekommittén i Svensk förening för pulmonell hypertension, 2021-
 • Ledamot av valberedningen i Svensk förening för pulmonell hypertension, 2016-
 

Utbildningsuppdrag

 • Föreläser om gastransport, arbets- och respirationsfysiologi på läkarprogrammet, biomedicinska analytiker-programmet och fysioterapeutprogrammet
 • Basgruppshandledare på läkarprogrammet
 • Återkommande föreläsaruppdrag på kurserna Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökning av hjärtat (7.5 hp) och Introduktion till medicinsk forskning (15 hp) samt inom Region Östergötlands kurs Översiktskurs i hjärtsjukvård
 

Nyheter

Publikationer

Omslag för publikation ''
David Kylhammar, Clara Hjalmarsson, Roger Hesselstrand, Kjell Jansson, Mohammad Kavianipour, Barbro Kjellström, Magnus Nisell, Stefan Söderberg, Göran Rådegran (2021)

ERJ Open Research , Vol.7 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
David Kylhammar, Barbro Kjellström, Clara Hjalmarsson, Kjell Jansson, Magnus Nisell, Stefan Söderberg, Gerhard Wikström, Göran Rådegran (2018)

European Heart Journal , Vol.39 , s.4175-4181 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Clara Hjalmarsson, Goran Radegran, David Kylhammar, Bengt Rundqvist, Jonas Multing, Magnus D. Nisell, Barbro Kjellstrom (2018)

European Respiratory Journal , Vol.51 Vidare till DOI

2023

Carl Johan Östgren, Julia Otten, Karin Festin, Oskar Angeras, Goran Bergstrom, Kerstin Cederlund, Gunnar Engstrom, Maria J. Eriksson, Mats Eriksson, Tove Fall, Anders Gummesson, Emil Hagstrom, Urban Hellman, Stefan K. James, Tomas Jernberg, Johan Kihlberg, David Kylhammar, Hanna Markstad, Peter Nilsson, Anders Persson, Margaretha Persson, Carlo Pirazzi, Rebecka Renklint, Annika Rosengren, Stefan Soderberg, Johan Sundstrom (2023) Prevalence of atherosclerosis in individuals with prediabetes and diabetes compared to normoglycaemic individuals-a Swedish population-based study Cardiovascular Diabetology, Vol. 22, Artikel 261 Vidare till DOI
Andrei Malinovschi, Xingwu Zhou, Anders Andersson, Helena Backman, Bjorn Bake, Anders Blomberg, Kenneth Caidahl, Maria J. Eriksson, Jonas Eriksson Strom, Viktor Hamrefors, Ola Hjelmgren, Christer Janson, Reza Karimi, David Kylhammar, Anne Lindberg, Eva Lindberg, Per Liv, Anna-Carin Olin, Adel Shalabi, C. Magnus Skold, Johan Sundstrom, Hanan Tanash, Kjell Toren, Per Wollmer, Suneela Zaigham, Carl Johan Östgren, Jan Engvall (2023) Consequences of Using Post- or Prebronchodilator Reference Values in Interpreting Spirometry American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 208, s. 461-471 Vidare till DOI

2021

David Kylhammar, Clara Hjalmarsson, Roger Hesselstrand, Kjell Jansson, Mohammad Kavianipour, Barbro Kjellström, Magnus Nisell, Stefan Söderberg, Göran Rådegran (2021) Predicting mortality during long-term follow-up in pulmonary arterial hypertension ERJ Open Research, Vol. 7, Artikel 00837-2020 Vidare till DOI
Clara Hjalmarsson, Barbro Kjellstrom, Kjell Jansson, Magnus Nisell, David Kylhammar, Mohammad Kavianipour, Goran Radegran, Stefan Soderberg, Gerhard Wikstrom, Dirk M. Wuttge, Roger Hesselstrand (2021) Early risk prediction in idiopathic versus connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: call for a refined assessment ERJ Open Research, Vol. 7, Artikel 00854-2020 Vidare till DOI
Anna Sandqvist, David Kylhammar, Sven-Erik Bartfay, Roger Hesselstrand, Clara Hjalmarsson, Mohammad Kavianipour, Magnus Nisell, Göran Rådegran, Gerhard Wikström, Barbro Kjellström, Stefan Söderberg (2021) Risk stratification in chronic thromboembolic pulmonary hypertension predicts survival Scandinavian Cardiovascular Journal, Vol. 55, s. 43-49 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt

 • SCAPIS, leder ekokardiografistudien i Linköping
 • Riskvärdering vid pulmonell arteriell hypertension
 • Hjärtpåverkan vid systemisk lupus erytematosus

Biträdande handledare

 • Biträdande handledare till doktorand Lina Hult Left ventricular deformation and mechanical dispersion, huvudhandledare är biträdande  professor Peter Blomstrand
 • Biträdande handledare till doktorand Katrin Salman Mechanistic evaluation of left ventricular diastolic function, huvudhandledare är biträdande professor Eva Tamas
 
CT-undersökning i SCAPIS-studien

SCAPIS – Nationell forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor

I SCAPIS-studien bygger vi upp en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Målet är att utifrån enkla test kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke eller KOL.

Organisation

Kollegor