Presentation

I den nationella studien SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) undersöktes 30 000 ur befolkningen slumpvis utvalda individer i åldern 50-64 år. Studiedeltagarna genomgick bl.a. skiktröntgen av hjärtat, kranskärlen och lungorna, ultraljud av halskärlen och lungfunktionsundersökning. De lämnade också blodprov och svarade på frågor i en omfattande enkätstudie. De cirka 5000 studiedeltagare som undersöktes i Linköping genomgick dessutom en ultraljudsundersökning av hjärtat och jag leder, tillsammans med professor Jan Engvall, SCAPIS Linköpings hjärtultraljudsstudie.

Huvudsyftet med SCAPIS är att finna nya och i vår tid bättre sätt att värdera risken för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Riskfaktorfördelningen i befolkningen är inte densamma idag som den var för några decennier sedan och utvecklingen av ny teknik har medfört nya diagnostiska möjligheter. När vi bättre kan förutse vem som har hög risk att bli sjuk förbättras möjligheterna till framgångsrika förebyggande åtgärder.

Vid sidan om mitt engagemang i SCAPIS bedriver jag också forskning som syftar till ge ökad kunskap om den ovanliga, men allvarliga lungkärlssjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och jag är därtill involverad i forskningsprojekt som rör hjärtpåverkan vid den kroniska reumatiska sjukdomen systemisk lupus erytematosus (SLE) samt värdering av diastolisk hjärtfunktion.

Om mig

CV

 • Läkarexamen, Lunds universitet, 2012
 • Doktor i medicinsk vetenskap i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi, Lunds universitet, 2016
 • Leg. läkare 2015 och ST-läkare vid Fysiologiska kliniken, US Linköping från 2016
 • Associerad klinisk fellow vid Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM), 2023-
 • Vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för klinisk fysiologi, 2021-
 • Sammankallande i stipendiekommittén i Svensk förening för pulmonell hypertension, 2021-
 • Ledamot av valberedningen i Svensk förening för pulmonell hypertension, 2016-
 

Utbildningsuppdrag

 • Föreläser om gastransport, arbets- och respirationsfysiologi på läkarprogrammet, biomedicinska analytiker-programmet och fysioterapeutprogrammet
 • Basgruppshandledare på läkarprogrammet
 • Återkommande föreläsaruppdrag på kurserna Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökning av hjärtat (7.5 hp) och Introduktion till medicinsk forskning (15 hp) samt inom Region Östergötlands kurs Översiktskurs i hjärtsjukvård
 

Nyheter

Publikationer

2021

Kjell Toren, Linus Schioler, Anne Lindberg, Anders Andersson, Annelie F. Behndig, Goran Bergstrom, Anders Blomberg, Kenneth Caidahl, Jan Engvall, Maria J. Eriksson, Viktor Hamrefors, Christer Janson, David Kylhammar, Eva Lindberg, Anders Linden, Andrei Malinovschi, Lennart Persson, Martin Sandelin, Jonas Eriksson Strom, Hanan Tanash, Jenny Vikgren, Carl Johan Östgren, Per Wollmer, C. Magnus Skold (2021) The ratio FEV1/FVC and its association to respiratory symptoms-A Swedish general population study Clinical Physiology and Functional Imaging, Vol. 41, s. 181-191 Vidare till DOI

2020

Kjell Toren, Linus Schioler, Anne Lindberg, Anders Andersson, Annelie F. Behndig, Goran Bergstrom, Anders Blomberg, Kenneth Caidahl, Jan Engvall, Maria Eriksson, Viktor Hamrefors, Christer Janson, David Kylhammar, Eva Lindberg, Anders Linden, Andrei Malinovschi, Lennart Persson, Martin Sandelin, Jonas Eriksson Strom, Hanan A. Tanash, Jenny Vikgren, Carl Johan Östgren, Per Wollmer, C. Magnus Skold (2020) Chronic airflow limitation and its relation to respiratory symptoms among ever-smokers and never-smokers: a cross-sectional study BMJ OPEN RESPIRATORY RESEARCH, Vol. 7 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt

 • SCAPIS, leder ekokardiografistudien i Linköping
 • Riskvärdering vid pulmonell arteriell hypertension
 • Hjärtpåverkan vid systemisk lupus erytematosus

Biträdande handledare

 • Biträdande handledare till doktorand Lina Hult Left ventricular deformation and mechanical dispersion, huvudhandledare är biträdande  professor Peter Blomstrand
 • Biträdande handledare till doktorand Katrin Salman Mechanistic evaluation of left ventricular diastolic function, huvudhandledare är biträdamde professor Eva Tamas
 

Organisation

Kollegor