14 april 2022

Edwin Jager är koordinator för ett doktorandnätverk som beviljats nära 29 miljoner kronor från EU-finansierade Horizon Europe. Med ett tvärvetenskapligt angreppsätt ska doktorander tränas i att utveckla material som kan fungera som ”textila muskler”.

SOFTWEAR (SOFT actuators for Wearables, Exoskeletons, and Augmenting Robotics) är ett doktorandnätverk där forskare ska utveckla material som kan kallas ”textila muskler”, eller mjuka aktuatorer, som kan bäras direkt på kroppen eller som ett exoskelett och ge bäraren extra kraft. De tar sig an uppgiften med ett brett angreppsätt.Edwin Jager är koordinator för det nya doktorandnätverket SOFTWEAR.

– Det ska bli ett riktigt spännande projekt där vi kommer att utveckla en hel del nya material och tekniker fokuserade på ”wearables”. Det är dessutom riktigt intressant både för projektet som helhet och för doktorandernas utbildning att vi fick med en riktigt tvärvetenskaplig dimension där exempelvis textiltillverkning, estetisk design och interaktion mellan människa och teknik ur en sociologisk aspekt ingår, säger Edwin Jager vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), som koordinerar projektet.

Linköpings universitet är värd för nätverket, som består av tolv doktorander totalt hos tio partners över hela Europa. Två doktorander kommer vara anställda i Edwin Jagers forskargrupp och arbeta både med textila muskler och nya tillverkningsmetoder. Dessutom ingår fem universitet i Frankrike, Japan och Australien, och sju europeiska företag i Europa som partners.

Doktorandnätverket har beviljats nära 29 miljoner kronor från Horizon Europe, ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Europeiska unionen. Ett bidrag om 600 000 kronor från Schweiz, som inte ingår i Horizon Europe-programmet, tillkommer.

Mer om forskningen

Forskningsmiljön

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.