Utveckling av hjärtkirurgi

Hjärtkirurgin har de senaste 30 åren genomgått stora förändringar. Idag opererar vi äldre och sjukare patienter än vi gjorde på 1990-talet.

Samtidigt har operationsresultaten förbättrats. Utveckling baserad på forskning inom diagnostik, anestesi och hjärtkirurgi har varit en starkt bidragande orsak till de förbättrade resultaten.

Det övergripande målet med min forskning har varit att ytterligare förbättra överlevnaden och livskvaliteten hos de som idag genomgår hjärtkirurgi. Detta har innefattat studier av hjärtmetabolismen (hjärtats ämnesomsättning) och effekterna av metabolt stöd i samband med hjärtkirurgi.

En annan linje är utvärdering av hjärtfunktion, överlevnad samt prognostiska faktorer efter aortaklaffkirurgi, inklusive åtgärd med kataterburen teknik.

Jag leder också projekt som utvärderar kirurgi för förmaksflimmer och mitralisklaffläckage. Jag är engagerad i läkarprogrammet genom föreläsningar samt handledning av studenternas självständiga fördjupningsarbete.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Projekt

Relaterad forskning

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • 1989 Läkarutbildning, Karolinska Institutet, Stockholm
 • 1998 Specialist i Thoraxkirurgi
 • 2006 Medicine Doktor i Thoraxkirurgi
 • 2015 Docent i Thoraxkirurgi

Uppdrag

 • Medlem i styrelsen för SATS (Scandinavian Association for Thoracic Surgery)
 • Forskningsansvarig i thoraxkirurgi på Thorax- kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Medlem i Swedish Reference Group for Arrhythmia Surgery
 • Anvarig prövare i TACSI, GLUTAMICS II

Samarbeten

 • James Cook University, Australien
 • Göteborgs universitet
 • Rigshospitalet i Köpenhamn
 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
 • Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Henrik Hultkvist, Jonas Holm, Rolf Svedjeholm, Farkas Vánky (2018)

Open heart , Vol.5 Vidare till DOI

Gabriella Boano, Meriam Åström Aneq, Jennie Kemppi, Farkas Vánky (2017)

Scandinavian Cardiovascular Journal , Vol.51 , s.15-20 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2020

2019

2018

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Övriga kollegor

Region Östergötland

 • Gabriella Boano, MD, doktorand, Thoraxkirurgi
 • Meriam Åström Aneq, MD, docent, Klinisk fysiologi
 • Charitakis Emmanouil, MD, PhD, Kardiologi
 • Sofia Sunnerud, MD, doktorand, Kardiologi
 • Henrik Hultkvist, MD, doktorand, Thoraxkirurgi
 • Jonas Holm, MD, PhD, Thoraxkirurgi

Organisation
Visa/dölj innehåll