Fotografi av Farkas Vanky

Farkas Vanky

Adjungerad biträdande professor

Min forskning handlar om att utvärdera och utveckla den kirurgiska behandlingen av hjärtsjukdomar med fokus på klaffsjukdomar och rytmrubbningar.

Utveckling av hjärtkirurgi

Hjärtkirurgin har de senaste 30 åren genomgått stora förändringar. Idag opererar vi äldre och sjukare patienter än vi gjorde på 1990-talet.

Samtidigt har operationsresultaten förbättrats. Utveckling baserad på forskning inom diagnostik, anestesi och hjärtkirurgi har varit en starkt bidragande orsak till de förbättrade resultaten.

Det övergripande målet med min forskning har varit att ytterligare förbättra överlevnaden och livskvaliteten hos de som idag genomgår hjärtkirurgi. Detta har innefattat studier av hjärtmetabolismen (hjärtats ämnesomsättning) och effekterna av metabolt stöd i samband med hjärtkirurgi.

En annan linje är utvärdering av hjärtfunktion, överlevnad samt prognostiska faktorer efter aortaklaffkirurgi, inklusive åtgärd med kateterburen teknik.

Jag leder också projekt som utvärderar kirurgi för förmaksflimmer och mitralisklaffläckage. Jag är engagerad i läkarprogrammet genom föreläsningar samt handledning av studenternas självständiga fördjupningsarbete.

Forskning

Projekt

Relaterad forskning

Bild föreställande molekyler som tar dig till WCMM:s sida.

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

WCMM är ett forskningscentrum i molekylär medicin vid LiU som i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska stärka Sveriges position inom medicinsk forskning.

Om mig

CV

 • 1989 Läkarutbildning, Karolinska Institutet, Stockholm
 • 1998 Specialist i Thoraxkirurgi
 • 2006 Medicine Doktor i Thoraxkirurgi
 • 2015 Docent i Thoraxkirurgi
 • 2021 Adjungerad Biträdande Professor

Uppdrag

 • Vetenskapliga kommittén i SATS (Scandinavian Association for Thoracic Surgery)
 • Forskningsansvarig i thoraxkirurgi på Thorax- kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Medlem i Swedish Reference Group for Arrhythmia Surgery
 • Ansvarig prövare i TACSI, GLUTAMICS II, Freestyle Nordic Experience

Samarbeten

 • James Cook University, Australien
 • Göteborgs universitet
 • Rigshospitalet i Köpenhamn
 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
 • Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Henrik Hultkvist, Jonas Holm, Rolf Svedjeholm, Farkas Vánky (2018)

Open heart , Vol.5 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gabriella Boano, Meriam Åström Aneq, Jennie Kemppi, Farkas Vánky (2017)

Scandinavian Cardiovascular Journal , Vol.51 , s.15-20 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Jonas Holm, Farkas Vanky, Rolf Svedjeholm (2024) Association of Glutamate Infusion With Risk of Acute Kidney Injury After Coronary Artery Bypass Surgery A Pooled Analysis of 2 Randomized Clinical Trials JAMA Network Open, Vol. 7, Artikel e2351743 Vidare till DOI

2023

Rolf Svedjeholm, Gabriele Ferrari, Farkas Vanky, Örjan Friberg, Jonas Holm (2023) Glutamate infusion associated with reduced rises of p-Copeptin after coronary surgery: Substudy of GLUTAMICS II Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Vol. 67, s. 1373-1382 Vidare till DOI
Gabriella Boano, Farkas Vanky, Meriam Åström (2023) Effect of cryothermic and radiofrequency Cox-Maze IV ablation on atrial size and function assessed by 2D and 3D echocardiography, a randomized trial. To freeze or to burn Clinical Physiology and Functional Imaging, Vol. 43, s. 431-440 Vidare till DOI
Jonas Holm, Farkas Vanky, Rolf Svedjeholm (2023) Glutamate Infusion Reduces Myocardial Dysfunction after Coronary Artery Bypass Grafting According to NT-proBNP: Summary of 2 Randomized Controlled Trials (GLUTAmate for Metabolic Intervention in Coronary Surgery [GLUTAMICS I-II]) American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 118, s. 930-937 Vidare till DOI

2022

Emmanouil Charitakis, Dimitrios Tsartsalis, Dafni Korela, Maria Stratinaki, Farkas Vanky, Efstratios I Charitos, Joakim Alfredsson, Lars Karlsson, Emmanouil Foukarakis, Constantina Aggeli, Costas Tsioufis, Håkan Walfridsson, Elena Dragioti (2022) Risk and protective factors for atrial fibrillation after cardiac surgery and valvular interventions: an umbrella review of meta-analyses Open heart, Vol. 9, Artikel e002074 Vidare till DOI

Kollegor

Övriga kollegor

Region Östergötland

 • Gabriella Boano, MD, doktorand, Thoraxkirurgi
 • Meriam Åström Aneq, MD, docent, Klinisk fysiologi
 • Charitakis Emmanouil, MD, PhD, Kardiologi
 • Sofia Sunnerud, MD, doktorand, Kardiologi
 • Henrik Hultkvist, MD, doktorand, Thoraxkirurgi
 • Jonas Holm, MD, PhD, Thoraxkirurgi

Organisation