Fotografi av Filip Hammaréus

Filip Hammaréus

Jag kombinerar mitt arbete som AT-läkare med forskning på bindvävsproteiner i blod och hur dessa påverkar risken för kranskärlssjukdom respektive vidgning av stora kroppspulsådern.

Mätning av bindvävsproteiner i blod – ett nytt sätt att värdera risken för hjärt-kärlsjukdom?

Hjärt-kärlsjukdomar utgör fortfarande den vanligaste orsaken till sjuklighet och död globalt sett. Trots massiva forskningsframsteg vad gäller uppskattningen av hjärt-kärlrisk så kvarstår många kunskapsluckor innan vi helt kan förstå vad den enskilda individen har för framtida risk att insjukna. Med en åldrande befolkning och nya dyra behandlingar tros denna förståelse spela en ännu större roll i framtiden.

Utöver blodfetter och inflammationsmarkörer har ett nytt typ av blodprov för kardiovaskulär risk upptäckts på senare år, nämligen fragment av bindvävsproteiner (extracellulära matrixmarkörer). I vår forskning mäter vi dessa i blodprover och undersöker hur nivåerna är associerade till kranskärlssjukdom och vidgning av uppåtstigande stora kroppspulsådern (ascenderande aortadilatation). Målet är att öka förståelsen för proteinerna i relation till kardiovaskulär risk med förhoppningen om att dessa i framtiden ska kunna användas kliniskt.

Om mig

CV

  • Antagen läkarprogrammet LiU hösten 2017
  • Antagen forskarlinjen vårterminen 2021
  • Doktorandantagen augusti 2021
  • Läkarexamen LiU januari 2023
  • AT-läkare (forskar-AT) i region Jönköpings län sedan februari 2023

Nätverk

Publikationer

2024

Filip Hammaréus, Chiara Trenti, Hanna M. Bjorck, Jan Engvall, Hanna Lekedal, Aleksandra Krzynska-Trzebiatowska, David Kylhammar, Marcus Lindenberger, Anna Lundberg, Fredrik Nilsson, Lennart Nilsson, Eva Swahn, Lena Jonasson, Petter Dyverfeldt (2024) Wall shear stress measured with 4D flow CMR correlates with biomarkers of inflammation and collagen synthesis in mild-to-moderate ascending aortic dilation and tricuspid aortic valves European Heart Journal Cardiovascular Imaging Vidare till DOI

2023

Filip Hammaréus, Lennart Nilsson, Kwok-Leung Ong, Margareta Kristenson, Karin Festin, Anna K. Lundberg, Rosanna W. S. Chung, Eva Swahn, Joakim Alfredsson, Signe Holm Nielsen, Lena Jonasson (2023) Plasma type I collagen α1 chain in relation to coronary artery disease: findings from a prospective population-based cohort and an acute myocardial infarction prospective cohort in Sweden. BMJ Open, Vol. 13, Artikel e073561 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Kollegor

Nyheter

Organisation