Kollaborativ konsumtion, miljö-tjänster, och hållbart konsumentbeteende

Jag forskar om kollaborativ konsumtion, utvecklingen av miljö-tjänster, och hållbart konsumentbeteende. Jag använder undersökningar, experiment samt intervjuer och (n)etnografi för att samla in data. Mer information om min forskning hittar du på engelska sidan.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll