17 mars 2023

LiU fanns med på världens största konferens om forskning kring marknadsföring, 2023 AMA Winter Academic Conference i Nashville. Doktoranderna Brenda Nansubuga and Tanvir Ahmed presenterade sina senaste resultat. 

Tre män och en kvinna på konferens. Doktoranderna Brenda Nansubuga och Tanvir Ahmed, professor Christian Kowalkowski samt universitetslektor Hugo Guyader på AMA-konferensen i Nashville. Foto: Privat

Två män en kvinna på konferens.

Christian Kowalkowski, Brenda Nansubuga och Tanvir Ahmed. Foto: Privat

LiU fanns med på världens största konferens om forskning kring marknadsföring, 2023 AMA Winter Academic Conference i Nashville. Doktoranderna Brenda Nansubuga and Tanvir Ahmed presenterade sina senaste resultat.

- AMA är en auktoritet inom marknadsföring, både i den akademiska världen och inom styrning och ledning, med drygt 850 besökare varje år. Alla bidrag och postrar genomgår en peer review innan de accepteras, vilket visar att doktorandernas arbete håller en relevant och rigorös nivå, säger Hugo Guyader, universitetslektor inom företagsekonomi på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

AMA är ett fantastiskt
tillfälle att träffa
excellenta forskare

Brenda Nansubuga och Tanvir Ahmed var också de enda svenska doktoranderna på plats. De doktorerar inom industriell ekonomi, men kommer båda från det internationella Strategy and Management in International Organisations-masterprogrammet (SMIO) vid LiU.

- AMA är ett fantastiskt tillfälle att både träffa excellenta forskare inom sina fält och en möjlighet att testa sina resultat och metoder genom sina presentationer, konstaterarar de båda doktoranderna.

De berättar att de gärna går fram till kända internationella forskare och diskuterar något eller ställer en fråga. Och de rekommenderar att man gör det.

- Det är väldigt givande och självklart kan det också vara ett sätt att bygga ett nätverk, säger Tanvir Ahmed.

Som nybliven forskarstuderande undersöker han delning av data: Hur bolag kan tjäna på att i större utsträckning använda och analysera den data om kunder och vilka fördelar/nackdelar det finns att dela data med andra företag.

- Många företag gör stora investeringar för att säkra data om kunder, men de använder bara en del av informationen, och analyserar bara en liten del, bland annat av integritetsskäl. Jag undersöker hur man både kan analysera data, och tjäna på att dela data med andra i större utsträckning.

Studien visar att de som hyr elsparkcyklar i slutändan
ofta vill köpa en egen 

Brenda Nansubuga är i slutet av sina doktorandstudier. På konferensen presenterade hon en studie om ägandeskap och uthyrning. I korta drag visar studien att intresset för att äga en elsparkcykel ökar hos personer som också har utnyttjat uthyrningstjänster.

- Det är bara en enskild fallstudie. Men det är en del av forskningen inom delning av service och tjänster. Min studie ifrågasätter att människor föredrar tillgång till en tjänst framför ägande. Studien visar att de som hyr elsparkcyklar i slutändan ofta vill köpa en egen.

Kunskapen kan vara användbar i diskussionen om delningsekonomi och konsumtion.

- Inte minst borde detta vara intressant för dem som driver olika pooler och hyr ut saker. Kanske kan vi lära oss mer om hur man kan behålla kundens lojalitet, i stället för att vi skapar mer privat ägande och mer konsumtion. Jag fick bra respons vid presentationen, berättar hon.

Nu fortsätter deras arbete. Brenda Nansubuga närmar sig disputation, och Tanvir Ahmed förbereder en intervjubaserad studie.

Kontakt

Läs mer om vår forskning och forskarutbildning

Organisation

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.