02 juni 2020

Två forskare och lärare vid Linköpings universitet har skrivit den första svenska kursboken som kopplar ihop marknadsföring och hållbarhet. Boken är delvis en kritik mot den kurslitteratur som i dag dominerar utbildningen i marknadsföring.

Hugo Guyader i Zoommöte.
Hugo Guyader är en av tre författare till Sveriges första lärobok i hållbar marknadsföring. Här i Zoomintervju om den nya boken.

Hållbara perspektiv

I den nya boken Marketing & Sustainability (Studentlitteratur) uppdaterar Hugo Guyader och Mikael Ottosson vid Linköpings universitet tillsammans med Anders Parment från Stockholms universitet det tidigare undervisningsmaterialet i marknadsföring. Grundläggande kunskap i traditionell marknadsföring kompletteras med innehåll om cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbarhet.

Ett begrepp som ”greenwashing” behandlas utförligt, det vill säga när företag ger en falsk bild av produkter som i själva verket skadar miljön. Till exempel ”klimatvänliga” bilar eller ”gröna” tvättmedel.

Mikael Ottosson.

- Hållbarhet påverkar marknadsföringen på många sätt. Det finns en stor efterfrågan, både bland studenter och företag, på mer hållbara perspektiv inom det här området, säger Mikael Ottosson.

Marketing & Sustainability är i första hand ett komplement till den traditionella kurslitteraturen, i synnerhet det klassiska verket Marknadsföring: teori, strategi och praktik av Philip Kotler. Där behandlas hållbarhet på en handfull sidor av totalt 500. Åtminstone indirekt blir den nya boken också en kritik av de äldre läromedlen.

Inte bara att sälja

God marknadsföring innebär inte – eller borde inte innebära – att försöka sälja så mycket som möjligt till så många som möjligt.

- Det är ett ganska konservativt område, där vi försöker tillföra nya och kritiska perspektiv. Hållbar marknadsföring handlar inte om att kränga varor, utan om att göra långsiktig nytta och lösa verkliga problem för kunderna, säger Mikael Ottosson.

Den nya kurslitteraturen.

Den nya kursboken kom ut i månadsskiftet februari/mars och används redan på LiU och Stockholms universitet. Flera andra universitet har också visat intresse av att börja använda den.

Ni är båda aktiva forskare och lärare. Är det självklart att också skriva läroböcker?

- Vetenskapliga artiklar är kanske bättre för karriären. Men det är kul att skriva kurslitteratur och det är tacksamt att använda den i undervisningen. Man får direkt återkoppling från studenterna. Jag forskar inom det här området och blev väldigt glad när jag fick frågan om att medverka, säger Hugo Guyader.

Mikael Ottosson, som också skriver andra kursböcker, säger att det är en ”förlustaffär”, både när det gäller tid och ekonomi. Men:

- För mig är det ett sätt att ge något tillbaka till samhället. Det är också kul att nå ut till fler och få snabb respons. En vetenskaplig artikel är det normalt inte så många som läser.