Hållbar konsumtion i fokus på höstens första lunchklubb

Både samhälle och företag behöver mer kunskap om hållbar konsumtion och hur delningsekonomin fungerar. Det menar Hugo Guyader, forskare inom företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han är först ut som gästföreläsare på Lunchklubbens zoom-träff den 17 augusti.

En bild på en bil. Tim Allen

– Även om Sverige ligger hyfsat långt framme i frågor som rör ekonomisk hållbarhet så finns det ändå enorma kunskapsluckor, inte minst vad dagens medvetna konsumenter efterfrågar. I min lunchföreläsning kommer jag att berätta om utvecklingen som sker på området så att företagen kan dra nytta av kunskapen både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Hugo Guyader, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.

Hugo Guyader.Hugo Guyader.Hans forskning har fokus på nya former av konsumentbeteende, delningsekonomi och utvecklingen av miljötjänster, det som med ett fint ord kallas kollaborativ konsumtion. Andra forskare har studerat de ekonomiska aspekterna för företag och konsumenter när konsumenter lånar och hyr istället för att köpa. Hugo Guyader har utöver det även intresserat sig för betydelsen för gemenskap och tillhörighet bland konsumenterna. En slutsats är att delningstjänster kan vara lika viktiga socialt som ekonomiskt om de förmår att skapa en känsla av samhörighet bland konsumenterna. Ibland kan gemenskapen till och med vara en förutsättning för delningsekonomin.

Pengar att tjäna

Ur ett företagsperspektiv finns det pengar att tjäna på den kollaborativa konsumtionen.

– Det kan till exempel handla om att bygga upp tekniska plattformar för att få delningsekonomin att fungera. Sedan är det viktigt med delaktighet från konsumenternas sida så att företaget kan bli stabilt och kunna växa. Det finns flera exempel på företag som misslyckats för att de inte förstått delningslogiken hos konsumenterna, säger Hugo Guyader.

Hållbara perspektiv

Våren 2020 gav han tillsammans med två forskarkollegor, LiU-forskaren Mikael Ottosson och Anders Parment vid Stockholms universitet, ut den första svenska kursboken som kopplar ihop marknadsföring och hållbarhet. Den heter Marketing & Sustainability (Studentlitteratur). I boken kombineras grundläggande kunskap i traditionell marknadsföring med innehåll om cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbarhet.

– Jag kommer att berätta mer om bokens innehåll och förhoppningsvis få både små och stora företag att kunna implementera mera hållbara perspektiv i sina affärer, utlovar Hugo Guyader.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU