Digitalisering av offentliga tjänster

Digitala tjänster har skapat nya sätt för offentlig förvaltning att kommunicera och utbyta information med medborgare. Digitalisering av offentliga tjänster förväntas leda till tids- och kostnadsbesparingar samt mer rättssäker hantering av information och ärenden. Men blir det så? Vad innebär digitalisering av offentliga tjänster i praktiken? Vilka värden skapas, och för vem? 

En mängd myndighetstjänster, såsom inkomstdeklaration och ansökan om föräldrapenning, finns nu tillgängliga via internet i form av digitala tjänster. Dessa digitala tjänster införs med en förhoppning om effektivisering av offentlig sektor och ökad transparens gentemot medborgare. I praktiken har det dock visat sig svårt att uppnå de effekter som önskas. Forskningsstudier har till och med visat hur vissa grupper i samhället riskerar att utestängas från viktiga tjänster när de erbjuds via internet. En digital tjänst berör ofta många olika typer av människor och kan vara sammankopplad med ett flertal olika IT-system och användare på insidan av den myndighet som erbjuder tjänsten. En bidragande orsak till svårigheterna kopplade till digitala tjänster tycks vara att denna komplexitet underskattas.

Digitalisering kan förstås som en förändringsprocess – detta kan göra digitalisering som fenomen svårt att fånga. Min forskning fokuserar på flera olika aspekter kopplat till digitalisering av offentliga tjänster, såsom hur digitaliseringen förstås av verksamheten (som fenomen) och vad digitaliseringen innebär praktiskt (som handling) för de som är involverade i de förändringsprocesser som digitaliseringen utgör. Jag är särskilt intresserad av automatisering av ärendehanteringsprocesser, som del av offentlig sektors digitalisering. Ökade möjligheter att låta IT-system bearbeta information och fatta beslut i ärendeprocesser kommer att få konsekvenser för stora grupper av anställda inom kommunal verksamhet och för arbetsmarknaden i stort, men det är inte tydligt på vilka sätt förändringarna kommer att gestaltas – här finns kunskapsluckor som min forskning syftar till att fylla.

Forskning Visa/dölj innehåll

Jag är docent i informationssystem och min forskning finns publicerad i en rad vetenskapliga tidskrifter och proceedings från internationella konferenser inom informationssystem och digital förvaltning.

Jag sitter i editorial board för tidskriften Government Information Quarterly och är sedan flera år engagerad i arrangemanget av två internationella konferenser inom digital förvaltning:

 • IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government (EGOV-CeDem-ePart), samt
 • Digital Government Society’s Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o).


Föreläsning: När roboten blir bidragshandläggare

I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem?

Inspelat 5 november 2019.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

I min roll som universitetslärare möter man mig främst som handledare av självständiga arbeten på kandidat- och magisternivå. Jag undervisar även i vetenskaplig metod och verksamhetsanalys. Utöver detta är jag även programansvarig för LiU:s utbildningsprogram i huvudämnet informatik:

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap, samt
 • Masterprogrammet IT och management.

Som programansvarig ansvarar jag bland annat för utbildningarnas pedagogiska profil och innehåll, samt fungerar som en koordinator och länk mellan studenter, lärare, Filosofiska fakultetens kansli, och andra aktörer.

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Korta fakta Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • Filosofie Doktor - Informationssystemutveckling, Linköpings universitet - 2013.
  Titel på doktorsavhandling: Public e-Service Stakeholders - a study on who matters for public e-service development and implementation.
  Handledare: Karin Axelsson (LiU). Bihandledare: Göran Goldkuhl (LiU).

 • Filosofie Licentiat - Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings universitet - 2007.
  Titel på licentiatavhandling: Towards the mitigation of cultural barriers to communication and cooperation.
  Handledare: Professor Kip Smith, PhD, Cognitive Ergonomics, IEI/IDA, LiU.
  Bihandledare: Eva Lovén (LiU) och Richard Hirsch (LiU).

 • Filosofie magister - Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet - 2004.
  Titel på magisteruppsats: Communication and team performance – a field study of breathing apparatus firefighters’ communication during rescue operations.
  Handledare: Peter Berggren (FOI) och Richard Hirsch (LiU)

Övriga meriter

 • Börje Langeforspriset 2014, diplom för framstående doktorsavhandling.
  Svenska informationssystemakademin, SISA, delar årligen ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden. Min doktorsavhandling placerades på andra plats vid bedömning av doktorsavhandlingar 2013 med följande motivering: ”Aktuellt ämnesval, väl genomförd och välbeskriven empiri, välstrukturerad framställning, god internationell exponering.”

 • Nominerad till Outstanding Paper Awards  i kategorin: the most compelling, critical research reflection vid IFIP EGOV 2012 
  Jansson G, Lindgren I (2012), Putting "Public" Back into Public e-Services: A Conceptual Discussion. In Scholl H.J., et al. (Eds.), Electronic Government and Electronic Participation. Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and IFIP ePart 2012. Trauner Verlag

 • Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011
  Axelsson K, Melin U, Lindgren I (2010), Exploring the Importance of Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization, Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 4(4), 299-321. 

 • Östgöta Gilles doktorandstipendium  2009.
  Tilldelades Krisberedskapsmyndighetens resebidrag 2007 för att delta vid ISCRAM-TIEMS international summer school on information systems for crisis response and management i Tilburg, Holland. Sommarskolan organiserades av The International Community on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM) och The International Emergency Management Society (TIEMS).

 • Willard S. Vaughan, Jr. Best Student Paper Award vid  ICCRTS i Cambridge, UK, 2006.
  Lindgren, I & Smith, K. (2006) Using Microworlds to Understand Cultural Influences on Distributed Collaborative Decision Making in C2 Settings. Presented at the 11th The International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS), Cambridge, UK, September 26-28

Organisation Visa/dölj innehåll