06 september 2022

Mycket forskning är för försiktig och tillför inte så mycket nytt. I sämsta fall är den dessutom tråkig. Försök att tänka – och forska - utanför boxen. Med den uppmaningen inledde den irländske professorn Frank Bannister EGOV-konferensen som arrangeras i tre dagar på LiU.

Frank Bannister på EGOV-konferensen 2022.
EGOV-konferensen hålls till största delen i Studenthuset på Campus Valla. Här första keynote-talet tisdag förmiddag i Lövverket.  Teiksma Buseva

Hade väntat länge

Fokus för konferensen, som samlar ett hundratal deltagare från en rad länder, är e-demokrati och digitalisering inom den offentliga sektorn. Teman som berörs är utvecklingen av digitala tjänster, skapandet av öppna och demokratiska samhällen och offentliga organisationer och hur sociala medier påverkar samhället i en digital tid.

Frank Bannister."Våga forska fritt!" Frank Bannister inleder EGOV 2022.

Just ”sociala medier” var det mest använda begreppet i bidragen till konferensen, tillsammans med ”politiskt deltagande” och ”regeringsförtroende”.

- Vi har väntat länge på att få vara värdar för den här konferensen. Både på grund av pandemin och för att det är en viktig konferens som det tar tid att få arrangera, sade LiU:s vicerektor Karin Axelsson när hon inledde evenemanget.

Inuti boxen

Ke note-talaren Frank Bannister, professor emeritus från Trinity college i Dublin, var inbjuden för att han alltid har vågat vara kritisk – inte minst nu som pensionerad professor. Och Bannister kritiserade mycket av den nuvarande demokrati- och digitaliseringsforskningen som ”tam” och inte särskilt nytänkande.

Av de tolv mest citerade artiklarna inom forskningsområdet var det egentligen bara en som Bannister tyckte på allvar bröt ny mark och ifrågasatte existerande teorier. Många forskare – kanske de flesta – går i andra forskares fotspår och lägger bara till små bitar av ny kunskap. Ramverk och modeller kan byggas på och bli större och större utan att egentligen förklara något nytt.

- För en forskare finns det risker med att avvika för mycket, inte minst för den egna karriären, säger Frank Bannister och tillägger att denna ”fear factor” bara är en förklaring till ”inuti boxen”-forskningen.

- De grindvakter som avgör vad som publiceras i vetenskapliga tidskrifter och ett ständigt växande kunskapsfält är två andra faktorer. Det är nästan omöjligt att ha koll på allt som publiceras.

Mendel och Einstein

Istället uppmanar Frank Bannister till vad han kallar ”blue sky thinking” – en på allvar fri, kreativ och kontroversiell forskning. Inspirerande exempel från föreläsningen var ärftlighetsforskaren och munken Gregor Mendel, författaren Frederick Forsyth och Albert Einstein. Den sistnämndes citat om att fantasi är viktigare än kunskap blev slutbild för hela presentationen.

Gregor Mendel lade grunden för den moderna genetiken genom att ta existerande kunskap och betrakta den från en helt ny synvinkel. Och Forsyth förnyade thrillergenren genom att kombinera fiktion och verklighet i boken Schakalen.

- Försök också att få till riktiga diskussioner, inte minst på konferenser som denna. Ofta är det bara fem minuter för diskussion efter en presentation, säger Bannister och tillägger att en  fråga som borde debatteras mer är om digitalisering verkligen kommer att öka demokratin.

Årets höjdpunkt

EGOV-konferenserna flyttar runt bland olika lärosäten i Europa, och årets arrangemang är det 21 i ordningen. Förutom de hundra deltagarna som finns på i Linköping deltar ytterligare ett 20-tal personer på distans. De flesta programpunkter genomförs i hybridformat, och ett antal LIU-studenter och doktorander hjälper till för att få detta att fungera.

- För mig är konferensen årets highlight – inte bara i år, utan alla år, säger Ida Lindgren, biträdande professor vid avdelningen för Informationssystem och digitalisering och en av de lokala arrangörerna på LiU.

- Det är en lagom stor konferens där det är lätt att få överblick, lära känna nya personer och få inspiration till den egna forskningen. Det är även en bra blandning av stammisar och nya gäster varje år. Det var först när jag kom i kontakt med det här sammanhanget som jag själv kände att jag hittat en plats i den internationella forskarvärlden.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.