09 december 2019

Tre forskare vid LiU får sammanlagt elva miljoner kronor för att granska olika aspekter av robotisering och digitalisering. ”Ett drömprojekt. Det ska bli fantastiskt roligt att göra det här”, säger Ida Lindgren, en av projektledarna.

Ida Lindgren, forskare i digitalisering på LiU.
Ida Lindgren, en av tre projektledare på LiU.

Mycket prat, lite verkstad

Pengarna kommer från AFA Försäkring som sammanlagt anslår 37 miljoner kronor till nio projekt i forskningsprogrammet ”Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun och regionsektorn”. Tre av projekten, och en tredjedel av anslagen, hamnar på Linköpings universitet.

- Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder som ger praktiskt nytta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Ida Lindgren, vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering, får 3,7 miljoner kronor till projektet ”Från blankett till robot? Om automatiserad ärendehantering i svenska kommuner”. Projektet ska granska om – och i så fall hur – olika kommunala ärenden passar att automatisera, och vilket värde det kan skapa.

- Många ser en stor potential i digitaliseringen och det finns ett starkt tryck på kommunerna att automatisera verksamhet, för att effektivisera och på sikt rädda välfärden. Men det finns också en diskrepans mellan vad man säger och vad man faktiskt gör, konstaterar Ida Lindgren.

Trelleborg först ut

Ett känt exempel är Trelleborg där dataprogram, eller mjukvarurobotar, tar emot, behandlar och även beslutar vid ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det är en regelstyrd och formaliserad handläggning som går relativt enkelt att automatisera, medan annan verksamhet är betydligt mer komplicerad.

Forskningsprojektet ska mynna ut i en praktisk checklista som kommunerna kan använda sig av.

- Samtidigt ska man komma ihåg att skillnaderna är stora. Det som fungerar på en plats behöver inte göra det på en annan. Vi kommer inte säga hur alla ska göra, utan mer peka på vad som kan vara viktigt att tänka på, säger Ida Lindgren.

Arbetsmiljö i vården

De två andra LiU-forskarna som beviljas anslag arbetar vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, respektive Institutionen för medicin och hälsa, IMH.

Marcus Persson, vid Avdelningen för pedagogik och sociologi, tilldelas 3,7 miljoner kronor till projektet ”Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: sociala robotars betydelse för arbetssätt och arbetsmiljö”. Studien kommer att genomföras vid demensboenden som använder sociala robotar.

Per Nilsen, vid Avdelningen för samhällsmedicin, får 3,4 miljoner kronor till projektet ”Implementering av digital primärvård – arbetsmiljöaspekter på digitala vårdmöten med läkare”. Digital primärvård, där patienter kommunicerar med vårdpersonal via dator, införs i allt fler regioner, och projektet ska granska hur det påverkar personalens arbetsmiljö.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning. Forskningen ska komma till nytta i arbetslivet och bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i företag, kommuner och regioner.

  • Läs mer om forskningsprogrammet här.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.