Enhetschef för IEI:s verkstäder

Min roll är att leda arbetet i verkstäderna men jag lägger även en stor del av min tid på att stötta och handleda studenter att förverkliga sina idéer.

Arbetet i verkstäderna medför en mycket stor bredd på produkter och detaljer och vi har en välutrustad verkstadsmiljö med moderna tillverkningsmaskiner som ger oss fantastiska möjligheter att tillgodose varierande behov av tillverkning inom Linköpings universitet (LiU).

Min bakgrund

Innan jag började min anställning på LiU 2018 arbetade jag i mer 25 år med mekanikkonstruktion och produktutveckling. Huvuddelen har varit rörlig finmekanik och medicinteknisk utrustning.

IEI:s verkstäder

Enheten för teknik och verkstäder

Studentprojekt

Organisation