Presentation

I metallverkstaden tillverkar vi saker åt våra forskare. Allt från att konstruera riggar för deras forskningsprojekt till att ta fram prototyper eller provstavar för testning. 

Tillsammans med min kollega Peter hjälper vi även våra ingenjörsstudenter att förverkliga sina studentprojekt. De kommer med väl förberedda ritningar och vi leder dem genom beredningsprocessen. Vi är praktiker och ser saker med andra ögon och när en student kör fast finns vi här för att guida dem rätt.

Visa/dölj innehåll

I metallverkstaden finns det ingen prestige och alla behandlas lika.”

Per Johansson, tekniker metallversktaden IEI

Läs mer om metallverkstaden
Visa/dölj innehåll