Fotografi av Per Johansson

Per Johansson

Tekniker

Jag finns främst i metallverkstaden, som är en del av IEI:s verkstäder. Vi är ett bra gäng i verkstäderna. Vi hjälper varandra att lösa alla möjliga och omöjliga uppgifter för att stödja forskare och studenter att realisera sina idéer.

Tekniker i IEI:s verkstäder

I metallverkstaden, som är en del av IEI:s verkstäder, tillverkar jag olika produkter åt våra forskare. Det kan vara allt från att konstruera riggar för deras forskningsprojekt till att ta fram prototyper eller provstavar för testning.

Tillsammans med mina kollegor i IEI:s verkstäder hjälper vi även våra ingenjörsstudenter att förverkliga sina studentprojekt. De kommer med väl förberedda ritningar och vi leder dem genom beredningsprocessen. Vi är praktiker som ser saker med andra ögon och om en student kör fast guidar vi dem rätt.

Min bakgrund

Jag har en lång erfarenhet av metallbearbetning både när det gäller tillverkning och problemlösning. Min bakgrund finns inom verkstadsindustrin där jag har arbetat med tillverkning av verktyg och fixturer samt hanterat diverse specialmaskiner.

IEI:s verkstäder

Enheten för teknik och verkstäder

Studentprojekt

Organisation