Forskningsingenjör i IEI:s verkstäder

Jag arbetar i IEI:s verkstäder i A-huset, Campus Valla, och är anställd vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Jag har titeln forskningsingenjör och arbetar främst i metallverkstaden, som är en del av IEI:s verkstäder.

I mina uppdrag ingår att tillverka detaljer och fixturer för många olika projekt samt ta fram prototyper. Oftast tillverkar vi detaljer i metall. Beställarna är i regel studenter, men uppdragen kan även komma från medarbetare inom Linköpings universitet.

Jag bistår även en del i undervisning, så som konstruktionsgranskning, ritningsgranskning och laborationshjälp.
Mitt arbete, som är variationsrikt, ställer stora krav på mig för att finna lösningar på många kluriga och roliga idéer.

Exempel på uppdrag är:

  • Studentprojekt av alla slag
  • Laborationsutrustning till undervisning
  • Provstavar till materialprovning
  • LiU Formula Student
  • Delsbo Electric

Min bakgrund

Jag har jobbat som lärare i cirka 20 år, både i gymnasiet men även inom vuxenutbildning. Jag har en lärarexamen, som är knuten till Industriprogrammet på gymnasienivå.

IEI:s verkstäder

Enheten för teknik och verkstäder

Studentprojekt

Organisation