Att förstå matematik: Från hjärnan till skolbänken

Grundläggande kunskap i matematik är essentiellt för att leva och verka i det moderna samhället. Ungefär 5% av befolkningen har ansenliga besvär att tillgodogöra sig matematikkunskap i grundskolan och dessa besvär är inte sällan ihängande till vuxen ålder. Dyskalkyli är en allt mer uppmärksammad inlärningsproblematik, där orsaken och problembilden fortfarande är höljda i dunkel.

Min forskning syftar till att förstå de kognitiva mekanismer och orsaker som ligger till grund för dyskalkyli. Ett led i detta är att försöka förstå hur matematikförmågan förhåller sig till underliggande kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, arbetsminne, läs- och skrivförmåga, begåvning och s.k. ”antalsuppfattning”. Genom att studera hur dessa förmågor manifesteras och utvecklas hos barn med och utan inlärningssvårigheter kan vi identifiera underliggande orsaker och riskfaktorer. Detta möjliggör att vi kan utveckla procedurer för att identifiera barn som är sårbara för att utveckla dyskalkyli i tidig ålder. Forskning pekar på att dyskalkyli har en ärftlig komponent och att problematiken kan härledas till neurokognitiva processer i hjärnan. Av den anledningen befinner sig min forskning i gränslandet mellan kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap, där vi numera tillämpar hjärnavbildningsmetoder (fMRI) för att förstå vilka områden och nätverk i hjärnan som är aktiva vid olika kognitiva processer. På så sätt kan vi se hur normala neurala processer möjliggör komplexa kognitiva processer och matematiska beräkningar, samt ger oss inblick i hur atypiska aktiveringsmönster och strukturer kan ligga till grund för dyskalkyli. 


Utöver min forskning undervisar jag huvudsakligen på psykologprogrammet och det kognitionsvetenskapliga programmet, där jag främst föreläser inom kognitiv psykologi och handleder studenter i deras självständiga projektarbeten.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Rotem Botvinik-Nezer, Felix Holzmeister, Colin F. Camerer, Anna Dreber, Juergen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, Roni Iwanir, Jeanette A. Mumford, R. Alison Adcock, Paolo Avesani, Blazej M. Baczkowski, Aahana Bajracharya, Leah Bakst, Sheryl Ball, Marco Barilari, Nadege Bault, Derek Beaton, Julia Beitner, Roland G. Benoit, Ruud M. W. J. Berkers, Jamil P. Bhanji, Bharat B. Biswal, Sebastian Bobadilla-Suarez, Tiago Bortolini, Katherine L. Bottenhorn, Alexander Bowring, Senne Braem, Hayley R. Brooks, Emily G. Brudner, Cristian B. Calderon, Julia A. Camilleri, Jaime J. Castrellon, Luca Cecchetti, Edna C. Cieslik, Zachary J. Cole, Olivier Collignon, Robert W. Cox, William A. Cunningham, Stefan Czoschke, Kamalaker Dadi, Charles P. Davis, Alberto De Luca, Mauricio R. Delgado, Lysia Demetriou, Jeffrey B. Dennison, Xin Di, Erin W. Dickie, Ekaterina Dobryakova, Claire L. Donnat, Juergen Dukart, Niall W. Duncan, Joke Durnez, Amr Eed, Simon B. Eickhoff, Andrew Erhart, Laura Fontanesi, G. Matthew Fricke, Shiguang Fu, Adriana Galvan, Remi Gau, Sarah Genon, Tristan Glatard, Enrico Glerean, Jelle J. Goeman, Sergej A. E. Golowin, Carlos Gonzalez-Garcia, Krzysztof J. Gorgolewski, Cheryl L. Grady, Mikella A. Green, Joao F. Guassi Moreira, Olivia Guest, Shabnam Hakimi, Paul J. Hamilton, Roeland Hancock, Giacomo Handjaras, Bronson B. Harry, Colin Hawco, Peer Herholz, Gabrielle Herman, Stephan Heunis, Felix Hoffstaedter, Jeremy Hogeveen, Susan Holmes, Chuan-Peng Hu, Scott A. Huettel, Matthew E. Hughes, Vittorio Iacovella, Alexandru D. Iordan, Peder M. Isager, Ayse I. Isik, Andrew Jahn, Matthew R. Johnson, Tom Johnstone, Michael J. E. Joseph, Anthony C. Juliano, Joseph W. Kable, Michalis Kassinopoulos, Cemal Koba, Xiang-Zhen Kong, Timothy R. Koscik, Nuri Erkut Kucukboyaci, Brice A. Kuhl, Sebastian Kupek, Angela R. Laird, Claus Lamm, Robert Langner, Nina Lauharatanahirun, Hongmi Lee, Sangil Lee, Alexander Leemans, Andrea Leo, Elise Lesage, Flora Li, Monica Y. C. Li, Phui Cheng Lim, Evan N. Lintz, Schuyler W. Liphardt, Annabel B. Losecaat Vermeer, Bradley C. Love, Michael L. Mack, Norberto Malpica, Theo Marins, Camille Maumet, Kelsey McDonald, Joseph T. McGuire, Helena Melero, Adriana S. Mendez Leal, Benjamin Meyer, Kristin N. Meyer, Glad Mihai, Georgios D. Mitsis, Jorge Moll, Dylan M. Nielson, Gustav Nilsonne, Michael P. Notter, Emanuele Olivetti, Adrian I. Onicas, Paolo Papale, Kaustubh R. Patil, Jonathan E. Peelle, Alexandre Perez, Doris Pischedda, Jean-Baptiste Poline, Yanina Prystauka, Shruti Ray, Patricia A. Reuter-Lorenz, Richard C. Reynolds, Emiliano Ricciardi, Jenny R. Rieck, Anais M. Rodriguez-Thompson, Anthony Romyn, Taylor Salo, Gregory R. Samanez-Larkin, Emilio Sanz-Morales, Margaret L. Schlichting, Douglas H. Schultz, Qiang Shen, Margaret A. Sheridan, Jennifer A. Silvers, Kenny Skagerlund, Alec Smith, David V. Smith, Peter Sokol-Hessner, Simon R. Steinkamp, Sarah M. Tashjian, Bertrand Thirion, John N. Thorp, Gustav Tinghög, Loreen Tisdall, Steven H. Tompson, Claudio Toro-Serey, Juan Jesus Torre Tresols, Leonardo Tozzi, Vuong Truong, Luca Turella, Anna E. van t Veer, Tom Verguts, Jean M. Vettel, Sagana Vijayarajah, Khoi Vo, Matthew B. Wall, Wouter D. Weeda, Susanne Weis, David J. White, David Wisniewski, Alba Xifra-Porxas, Emily A. Yearling, Sangsuk Yoon, Rui Yuan, Kenneth S. L. Yuen, Lei Zhang, Xu Zhang, Joshua E. Zosky, Thomas E. Nichols, Russell A. Poldrack, Tom Schonberg (2020) Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams Nature , Vol. 582 , s. 84-88 Vidare till DOI

ForskningVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll