Väl, känsla och upplevelse

Min forskning handlar om en av de mest grundläggande aspekterna av psykologi: hur känslor uppstår och påverkar oss i vardagen. Detta studerar jag tillsammans med mina kollegor i fyra olika huvudområden.

Psykologin bakom beslutet att hjälpa

Behovet av frivillig hjälp i form av tex donationer är stort både lokalt och globalt. Vilka psykologiska faktorer påverkar vårt beslut att hjälpa? Här studerar vi hur känslomässiga, analytiska, och moraliska faktorer leder till hjälpbeteenden.

Homo Heuristicus - så här fattar vi egentligen beslut

Länge har man sett bra beslutsfattande som en rationell process där all tillgänglig information jämförs med målet att maximera egennytta. I de flesta situationer fattar vi dock beslut med hjälp av förenklade strategier (sk heuristiker). Vi studerar när och varför det kan vara bättre att förlita sig på känslo- och vanemässiga beslutsstrategier i många situationer.

Neuroekonomi - studier av hur hjärnan och kroppen fattar beslut

Under de senaste 20 åren har området neuroekonomi etablerats som ett viktigt område för att förstå hur individer, grupper och organisationer fattar beslut. Med hjälp av hjärnavbildningstekniker studerar vi hjärnan för att förstå hur vi väljer.

Känslor, musik och ljud

Vad är det i musik och ljud som väcker känslor. Med hjälp av experimentella metoder studeras hur musik påverkar oss i vardagen.

Nyheter

Utvalda publikationer

Publikationer

2022

Forskningsgrupper

Relaterade forskare

Undervisning

Organisation