Fotografi av Joakim Samuelsson

Joakim Samuelsson

Professor

Tillsammans med övriga matematikdidaktiker forskar jag om olika matematikdidaktiska fenomen från förskola till gymnasiet. I gruppens forskning kan ses att vi på ett övergripande plan undersöker följande frågor:
a) Interventioner - effekter av olika metoder (Om vi arbetar på det här sättet så lär sig eleverna så här mycket...),

b) Studier av den vardagliga praktiken - praktiknära studier för att se vilka möjligheter till lärande som olika former av matematikundervisning erbjuder (Om arbetet bedrivs på det här sättet har eleverna en möjlighet att lära...)

c) Studier med den vardagliga praktiken - aktionsforskning tillsammans med lärare med syfte att förbättra undervisningen kring något specifikt

Vår ambition är således att  forskningen ska vara relevant för lärarprofessionen, tillgänglig för lärarprofessionen, samt ske i samarbete med lärare så mycket det går.   
 

Forskning

Nyheter

Relaterade forskare

Publikationer

2024

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Bernt Friberg, Urban Hansson, Mats Rosenkvist (2024) Undervisning med uppseendeväckande brister: så blev den signifikant bättre

2023

Joakim Samuelsson (2023) Arithmetic Fact Fluency Supported by Artificial Intelligence Frontiers in education technology, Vol. 6, s. 13-25 Vidare till DOI
Joakim Samuelsson (2023) Artificiell intelligens i matematikundervisningen. En studie av utveckling av flyt på grundläggande talkombinationer.
Anja Thorsten, Joakim Samuelsson, Marcus Samuelsson (2023) Lärarstudenters undervisning av virtuella elever Acta Didactica Norden, Vol. 17, Artikel 15 Vidare till DOI
Cecilia Sveider, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten, Marcus Samuelsson (2023) How pre-service teachers teach fraction comparisons in mathematics pedagogy Journal of Innovative Research in Teacher Education, Vol. 4, s. 167-183 Vidare till DOI

Organisation