Tillsammans med övriga matematikdidaktiker forskar jag om olika matematikdidaktiska fenomen från förskola till gymnasiet. I gruppens forskning kan ses att vi på ett övergripande plan undersöker följande frågor:
a) Interventioner - effekter av olika metoder (Om vi arbetar på det här sättet så lär sig eleverna så här mycket...),

b) Studier av den vardagliga praktiken - praktiknära studier för att se vilka möjligheter till lärande som olika former av matematikundervisning erbjuder (Om arbetet bedrivs på det här sättet har eleverna en möjlighet att lära...)

c) Studier med den vardagliga praktiken - aktionsforskning tillsammans med lärare med syfte att förbättra undervisningen kring något specifikt

Vår ambition är således att  forskningen ska vara relevant för lärarprofessionen, tillgänglig för lärarprofessionen, samt ske i samarbete med lärare så mycket det går.   
 

Forskning

Nyheter

Relaterade forskare

Publikationer

2023

2022

Organisation