Fotografi av Joakim Samuelsson

Joakim Samuelsson

Professor

Tillsammans med övriga matematikdidaktiker forskar jag om olika matematikdidaktiska fenomen från förskola till gymnasiet. I gruppens forskning kan ses att vi på ett övergripande plan undersöker följande frågor:
a) Interventioner - effekter av olika metoder (Om vi arbetar på det här sättet så lär sig eleverna så här mycket...),

b) Studier av den vardagliga praktiken - praktiknära studier för att se vilka möjligheter till lärande som olika former av matematikundervisning erbjuder (Om arbetet bedrivs på det här sättet har eleverna en möjlighet att lära...)

c) Studier med den vardagliga praktiken - aktionsforskning tillsammans med lärare med syfte att förbättra undervisningen kring något specifikt

Vår ambition är således att  forskningen ska vara relevant för lärarprofessionen, tillgänglig för lärarprofessionen, samt ske i samarbete med lärare så mycket det går.   
 

Forskning

Nyheter

Relaterade forskare

Publikationer

2023

Agneta Grönlund, Joakim Samuelsson, Johan Samuelsson (2023) When documentation becomes feedback: tensions in feedback activity in Learning Management Systems Education Inquiry, Vol. 14, s. 194-212 Vidare till DOI
Rickard Östergren, Ulf Träff, Jessica Elofsson, Hugo Hesser, Joakim Samuelsson (2023) Memorization versus conceptual practice with number combinations: their effects on second graders with different types of mathematical learning difficulties Scandinavian Journal of Educational Research Vidare till DOI
Joakim Samuelsson (2023) Developing students relationships with mathematics Educational action research, Vol. 31, s. 180-194 Vidare till DOI
Joakim Samuelsson (2023) Artificiell intelligens i matematikundervisningen: En studie av utveckling av flyt på grundläggande talkombinationer
Cecilia Björkhammer, Joakim Samuelsson, Ulf Träff, Rickard Östergren (2023) The effects of a whole-class mathematics intervention on students fraction knowledge in primary school Scandinavian Journal of Educational Research Vidare till DOI

Organisation