Distribuerad simulering för effektiv produktutveckling

Jag forskar inom metoder för distribuerad simulering. Detta innefattar sammankoppling av simuleringsverktyg (co-simulering), parallell simulering och parallell simuleringsbaserad optimering. 

I december 2015 försvarade jag min doktorsavhandling ”Distributed system simulation methods: For Model-Based Product Development”. Min nuvarande tjänst är uppdelad mellan Linköpings universitet, SICS, East Swedish ICT och SKF.

Jag har också ett stort intresse i simuleringsbaserad undervisning och undervisar i kurser inom mekatronik och hydraulik. 

Jag är även en av huvudutvecklarna bakom Hopsan, ett simuleringsverktyg med öppen källkod för fluida och mekatroniska system.

Co-simulering

Olika simuleringsverktyg är ofta bra för olika saker. Ett enskilt simuleringsverktyg är därför sällan tillräckligt bra för att simulera en hel produkt. Det är istället nödvändigt att koppla samman flera verktyg med hjälp av så kallad co-simulering. Detta ställer stora krav på numerisk stabilitet, prestanda och användarvänlighet.

Parallell simulering

Nyttan med simulering begränsas ofta av långa exekveringstider. Genom att simulera parallellt på flera processorkärnor eller flera datorer kan tiden bli väsentligt kortare. Utmaningar inom detta område är bland annat lastbalansering och minimering av overheadkostnader.

Parallell optimering

Ett särskilt tidskrävande användningsområde för simulering är simuleringsbaserad optimering. Min forskning fokuserar främst på parallella metoder av direktsökningsalgoritmer för lågdimensionella optimeringsproblem.

Korta fakta

Forskningsprojekt

  • OpenCPS – Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development
  • EU-projekt om co-simulering med bland annat LiU, Saab, Siemens, Ericsson samt flera utländska partners.

Sociala medier

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Kollegor

Organisation