Fotografi av Robert Braun

Robert Braun

Universitetslektor

Att snabbt och effektivt kunna simulera nya produkter i datorn blir allt viktigare. Min forskning och undervisning syftar till att sprida kunskap om nya metoder och verktyg för datorsimuleringar.

Distribuerad simulering för effektiv produktutveckling

Jag forskar inom metoder för distribuerad simulering. Detta innefattar sammankoppling av simuleringsverktyg (co-simulering), parallell simulering och parallell simuleringsbaserad optimering. 

I december 2015 försvarade jag min doktorsavhandling ”Distributed system simulation methods: For Model-Based Product Development”. Min nuvarande tjänst är uppdelad mellan Linköpings universitet, SICS, East Swedish ICT och SKF.

Jag har också ett stort intresse i simuleringsbaserad undervisning och undervisar i kurser inom mekatronik och hydraulik. 

Jag är även en av huvudutvecklarna bakom Hopsan, ett simuleringsverktyg med öppen källkod för fluida och mekatroniska system.

Co-simulering

Olika simuleringsverktyg är ofta bra för olika saker. Ett enskilt simuleringsverktyg är därför sällan tillräckligt bra för att simulera en hel produkt. Det är istället nödvändigt att koppla samman flera verktyg med hjälp av så kallad co-simulering. Detta ställer stora krav på numerisk stabilitet, prestanda och användarvänlighet.

Parallell simulering

Nyttan med simulering begränsas ofta av långa exekveringstider. Genom att simulera parallellt på flera processorkärnor eller flera datorer kan tiden bli väsentligt kortare. Utmaningar inom detta område är bland annat lastbalansering och minimering av overheadkostnader.

Parallell optimering

Ett särskilt tidskrävande användningsområde för simulering är simuleringsbaserad optimering. Min forskning fokuserar främst på parallella metoder av direktsökningsalgoritmer för lågdimensionella optimeringsproblem.

Korta fakta

Forskningsprojekt

  • OpenCPS – Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development
  • EU-projekt om co-simulering med bland annat LiU, Saab, Siemens, Ericsson samt flera utländska partners.

Sociala medier

Publikationer

2023

Robert Braun, Robert Hällqvist, Dag Fritzson (2023) Transmission line modeling co-simulation with distributed delay-size control using steady-state identification Engineering with Computers Vidare till DOI
Robert Hällqvist, Magnus Eek, Robert Braun, Petter Krus (2023) Toward Objective Assessment of Simulation Predictive Capability Journal of Aerospace Information Systems, Vol. 20, s. 1-16 Vidare till DOI

2022

Robert Hällqvist, Raghu Chaitanya Munjulury, Robert Braun, Magnus Eek, Petter Krus (2022) Realizing Interoperability between MBSE Domains in Aircraft System Development Electronics, Vol. 11, Artikel 2901 Vidare till DOI
Robert Braun, Dag Fritzson (2022) Numerically robust co-simulation using transmission line modeling and the Functional Mock-up Interface Simulation (San Diego, Calif.), Vol. 98, s. 1057-1070, Artikel 00375497221097128 Vidare till DOI

2021

Robert Hällqvist, Robert Braun, Magnus Eek, Petter Krus (2021) Optimal Selection of Model Validation Experiments: Guided by Coverage Journal of Verification, Validation and Uncertainty Quantification, Vol. 6 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation