Personer med reumatisk sjukdom och deras närstående 

Reumatisk sjukdom har ofta en stor påverkan på vardagen och kan leda till att man deltar i färre aktiviteter. Även närstående har en stor inverkan på vardagen för individen, vilket kan vara både positivt och negativt. Närstående uppges ofta som det största och viktigaste stödet för en fungerande vardag, men kan också upplevas visa brist på förståelse.

Hur kan vi gå tillväga för att närstående ska ges möjlighet att vara det bästa stöd de kan för personen med reumatisk sjukdom, och därmed öka personens delaktighet i vardagen? Vad önskar patienterna? Vad har de närstående för typ av behov? Jag vill genom mitt avhandlingsarbete undersöka hur närstående kan vara en resurs i att möjliggöra delaktighet i vardagen för personer med reumatoid artrit (RA). 

Om mig

CV

 • Leg arbetsterapeut 2006, Linköpings universitet
 • Magisterexamen, huvudområde arbetsterapi 2014, Jönköping University

Undervisning

 • Sedan 2016 undervisar jag på Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping
 • Jag finns som basgruppshandledare termin 4, och även i momentet IPL 1 (Interprofessionellt lärande) i termin 1
 • Jag är kursansvarig för kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet i termin 4, och jag är kontaktperson under studenternas VFU i samma termin

Nätverk

 • Jag är en del av forskargruppen SWEDEwork som arbetar mot hållbar delaktighet i arbetslivet
 • Jag är också styrelseledamot i Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar, ARoS

Publikationer

2021

2020

2019

Uppsatser och presentationer

Uppsatser

 • Uppfattningar om den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen hos kvinnor med fibromyalgi
  C-uppsats, 2006
 • ’Like the worst toothache you’ve had’ – how people with rheumatoid arthritis describe and manage pain
  D-uppsats, 2014

Presentationer

 • Posterpresentation av D-uppsats vid ACR/ARHP i Boston 2014, Reumadagarna 2014, samt Arbetsterapiforum i Göteborg 2015.
 

 

Forskning

Utbildning

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Organisation

Nyheter