marbe12

Maria Bergström

Doktorand

Jag kombinerar forskning med undervisning på Arbetsterapeutprogrammet, vilket jag ser som otroligt stimulerande. På så sätt har jag möjlighet att både bidra till nya rön, och samtidigt vara med och forma framtidens arbetsterapeuter.

Personer med reumatoid artrit (RA) och deras närstående

RA har en stor påverkan på vardagen och leder ofta till mindre deltagande i aktiviteter.

Även närstående har en stor inverkan på vardagen för dessa personer, vilket kan vara i både positiv och negativ anda. Det är de närstående som ofta kan ge det viktigaste stödet, men de kan också visa brist på förståelse, vilket har en negativ påverkan. Hur ska vi gå tillväga för att närstående så optimalt som möjligt ska kunna fungera som det viktiga stöd de kan vara? Och vad behöver de närstående själva för stöttning i detta?

Jag vill genom mitt avhandlingsarbete undersöka hur närstående kan vara en resurs i att möjliggöra delaktighet i vardagen för personer med RA.

Undervisning

Jag är involverad i undervisningen på arbetsterapeutprogrammet som basgruppshandledare och kontaktperson, och jag handleder även uppsatser. Jag finns i Termin 4 och kurserna 6 och 7 som basgruppshandledare och kontaktperson under studenternas VFU. Jag handleder även studenter i kandidatuppsatsskrivande. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2017

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Examina, uppsatser och presentationer
Visa/dölj innehåll

Examina

  • Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings Universitet, 2006
  • Magisterexamen med huvudområde arbetsterapi, Jönköping University, 2014

Uppsatser

  • Uppfattningar om den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen hos kvinnor med fibromyalgi
    C-uppsats, 2006
  • ’Like the worst toothache you’ve had’ – how people with rheumatoid arthritis describe and manage pain
    D-uppsats, 2014

Presentationer

Posterpresentation av D-uppsats vid ACR/ARHP i Boston 2014, Reumadagarna 2014, samt Arbetsterapiforum i Göteborg 2015.

 

 

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll