Fotografi av Maria Bergström

Maria Bergström

Universitetsadjunkt

Min forskning berör personer med reumatisk sjukdom, deras delaktighet i vardagen, relationer med närstående och möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Min undervisning sker på Arbetsterapeutprogrammet, huvudsakligen i termin 1 och 4.

Personer med reumatisk sjukdom och deras vardag 

Reumatisk sjukdom har ofta en stor påverkan på vardagen och kan leda till att personen deltar i färre aktiviteter. Även närstående har en stor inverkan på vardagen för individen, vilket kan vara både positivt och negativt. Närstående uppges ofta som det största och viktigaste stödet för en fungerande vardag, men kan också upplevas visa brist på förståelse.

Hur kan vi gå tillväga för att närstående ska ges möjlighet att vara det bästa stöd de kan för personen med reumatisk sjukdom, och därmed öka personens delaktighet i vardagen? Vad önskar patienterna? Vad har de närstående för typ av behov? Detta sökte jag svar på i min avhandling "Participation and support in everyday life over a decade - perspectives of persons with rheumatoid arthritis and their significant others". Jag ville genom avhandlingen undersöka hur närstående kan vara en resurs i att möjliggöra delaktighet i vardagen för personer med reumatoid artrit (RA). 

Jag har även ett intresse i att personer med denna typ av sjukdomar ska kunna ha ett välfungerande och hållbart arbetsliv, varför jag också är en del i ett projekt som handlar om att anpassa ett digitalt stöd för ett hållbart arbetsliv, för personer med olika typer av långvariga tillstånd. Detta digitala stöd är en applikation benämnd SWEPPE (Sustainable WorkEr, digital support for Persons with chronic Pain and their Employers).


Undervisning

Min undervisning sker på Arbetsterapeutprogrammet där jag primärt finns i terminerna 1 och 4. Jag finns även som handledare under det interprofessionella momentet IPL1 under studenternas första termin.

Jag är kursansvarig för kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet i termin 4.

Om mig

CV

 • Doktorsexamen, medicinsk vetenskap 2023, Linköpings universitet
 • Magisterexamen, huvudområde arbetsterapi 2014, Jönköping University
 • Leg arbetsterapeut 2006, Linköpings universitet

Undervisning

 • Sedan 2016 undervisar jag på Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping
 • Jag finns som basgruppshandledare i termin 1, inklusive momentet IPL1 (Interprofessionellt lärande)
 • Jag är kursansvarig för kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet i termin 4, där jag även är basgruppshandledare

Nätverk

 • Jag är en del av forskargruppen SWEDEwork som arbetar mot hållbar delaktighet i arbetslivet
 • Jag är även delaktig i forskningsprojekt med syfte att anpassa appen SWEPPE, ett digitalt stöd för ett hållbart arbetsliv
 • Jag är också tidigare styrelseledamot i Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar, ARoS

Publikationer

2023

Maria Bergström (2023) Delaktighet och stöd i vardagen under ett decennium: upplevelser från personer med reumatoid artrit och deras närstående
Maria Bergström, Åsa Larsson Ranada, Annette M. Sverker, Ingrid Thyberg, Mathilda Björk (2023) A dyadic exploration of support in everyday life of persons with RA and their significant others Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 616-627 Vidare till DOI

2021

Maria Bergström, Örjan Dahlström, Ingrid Thyberg, Mathilda Björk (2021) The role of support from significant others in the association between disease-related factors and sickness absence in early rheumatoid arthritis: a longitudinal study Scandinavian Journal of Rheumatology, Vol. 50, s. 427-434 Vidare till DOI

2020

Mathilda Björk, Maria Bergström, Annette Sverker, N. Brodin (2020) Measures of Participation in Persons With Musculoskeletal Conditions Arthritis care & research, Vol. 72, s. 486-498 Vidare till DOI
Maria Bergström, Annette Sverker, Åsa Larsson, Eva Valtersson, Ingrid Thyberg, Gunnel Ostlund, Mathilda Björk (2020) Significant others influence on participation in everyday life: the perspectives of persons with early diagnosed rheumatoid arthritis Disability and Rehabilitation, Vol. 42, s. 385-393 Vidare till DOI

Avhandling, uppsatser och presentationer

Avhandling och uppsatser

 • Participation and support in everyday life over a decade - perspectives of persons with rheumatoid arthritis and thier significant others. Akademisk avhandling, 2023
 • ’Like the worst toothache you’ve had’ – how people with rheumatoid arthritis describe and manage pain. D-uppsats på magisternivå, 2014
 • Uppfattningar om den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen hos kvinnor med fibromyalgi. C-uppsats på grundutbildningsnivå, 2006

Presentationer

 • Jag har presenterat min forskning vid nationella konferenser såsom Arbetsterapiforum och Reumadagarna.
 • Inom reumaområdet har jag internationellt presenterat min forskning vid ACR/ARHP i Boston, samt EULAR i Madrid.
 • Internationellt har jag även presenterat min forskning inom arbetsterapiområdet vid COTEC-ENOTHE i Prag/e-konferens.
 

Forskning

Utbildning

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Organisation

Nyheter