Fotografi av Martin Fredriksson

Martin Fredriksson

Forskningskoordinator

Jag är Marie Curie Fellow vid Tema Q och arbetar med ett projekt som undersöker konflikter som uppstår när gemensamma resurser – allmänningar – omvandlas till privat egendom, med särskilt fokus på upphovsrätt, traditionell kunskap och gruvdrift.

Forskningsintressen

Jag är biträdande lektor och Marie Curie Fellow vid Tema Q. Jag forskar om upphovsrätt, piratkopiering, sociala rörelser och konstruktionen och dekonstruktionen av egendom.

Min avhandling Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia fokuserade på svensk upphovsrättshistoria. Mitt postdocprojekt ’Globalization of Copyright and the Ideology of Piracy’ var en mer samtidsorienterad studie av den politiska mobilisering som skett kring frågor om upphovsrätt och piratkopiering, exemplifierat av Piratpartiet. Se exempel bland utvalda publikationer nedan.

Sedan 2015 arbetar jag med ett större projekt som analyserar de konflikter som uppstår när gemensamma resurser, allmänningar, omvandlas till privat egendom, med särskilt fokus på kulturella allmänningar, traditionell kunskap och gruvdrift. Projektet heter ’Commons and Commodities: Knowledge, Natural Resources and the Construction of Property’ och genomförs delvis vid Institute of Culture and Society vid  Western Sydney University och Amsterdam School of Cultural Analysis vid University of Amsterdam. Arbetet löper fram till 2018 och finansieras av ett International Career Grant från Vetenskapsrådet och EUs Marie Sklodowska Curie Actions.

För mer information om pågående och tidigare forskning, byt språk på denna sida till engelska.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Meriter och aktiviteter
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Mellan 2009 och 2015 var jag verkställande redaktör för tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural research.
  • Mellan 2007 och 2012 var jag koordinator för och med Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS).

Undervisning

Jag handleder uppsatser på programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning (KSM) och undervisar emellanåt på grundkursen i Medie- och kommunikationsvetenskap samt Tema Q:s forskarutbildning.

Utmärkelser

Min avhandling, Skapandets rätt, utnämndes till årets bästa avhandling vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 2010.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Blogg: Commons and commodities

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll