Fotografi av Martin Fredriksson

Martin Fredriksson

Forskningskoordinator

Jag är docent vid Tema Q och forskar om frågor kring immaterialrätt, traditionell kunskap och kulturarv. Jag är intresserad av hur äganderätt, identitet och rätten att ta del av kultur och information samverkar i en (post)kolonial världsordning.

Forskning om immaterialrätt, traditionell kunskap och kulturarv

Sedan jag påbörjade forskarutbildningen vid Tema Q 2004 har jag arbetat med frågor om upphovsrätt och patent, piratkopiering, sociala rörelser, konstruktionen och dekonstruktionen av egendom, kulturarv, samt traditionell kunskap och urfolks rättigheter.

Pågående forskning

PASSIM och RESUS

På senare år har jag arbetet inom projektet PASSIM: Patents as Scientific information 1895-2020, finansierat av Europeiska forskningsrådet under ledning av Eva Hemmungs Wirtén, där jag studerat hur digitala databaser kan användas för att förebygga illegitim patentering av traditionell kunskap, med särskilt fokus på Indien. 

Inom ramen för projektet RESUS: Revitalisation and Sustainability, som jag driver tillsammans med Johanna Dahlin, arbetar jag även med frågor om immaterialrätt inom jordbruket och rätten att fritt dela utsäde ut ett hållbarhetsperspektiv.

Klassikerskyddet

Under 2021 påbörjar jag ett nytt projekt, Klassikerskyddet: Kollektiva rättigheter, kulturarv och upphovsrätt. Det handlar om hur klassikerskyddet – en särskild bestämmelse i den svenska upphovsrättslagen som ska skydda äldre litterära eller konstnärliga verk från att förvanskas – samverkar med regelverk som skyddar kulturarv och traditionella kulturella uttryck. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och löper till 2023.

Mer information om pågående och tidigare forskning finns på min engelskspråkiga sida.

Tidigare forskningsprojekt

Avhandlings- och postdocprojekt

Min avhandling Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia fokuserade på svensk upphovsrättshistoria.

I ett efterföljande postdocprojekt Globalization of Copyright and the Ideology of Piracy, studerade jag den politiska mobilisering som skede kring frågor om upphovsrätt och piratkopiering i början av 2000-talet, exemplifierat genom en serie intervjuer med medlemmar av Piratpartiet i olika delar av världen. Projektet genomfördes delvis under en gästforskarvistelse vid Massachusetts Institute of Technology i Boston och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Commons and Commodities

Mellan 2015 och 2018 arbetade jag och min kollega Johanna Dahlin med ett större projekt, Commons and Commodities, som analyserar de konflikter som uppstår när gemensamma resurser, allmänningar, omvandlas till privat egendom, med särskilt fokus på kulturella allmänningar, traditionell kunskap och gruvdrift. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och EUs Marie Sklodowska Curie Actions och genomfördes delvis vid Institute of Culture and Society vid Western Sydney University och Amsterdam School of Cultural Analysis vid University of Amsterdam.

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Martin Fredriksson (2021)

International Journal of Heritage Studies (IJHS) , Vol.27 , s.720-733 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Martin Fredriksson, James Arvanitakis (Redaktörskap) (2017)

Senaste publikationerna

2024

Martin Fredriksson (2024) Protecting the classics in Swedish copyright law: intellectual property as a cultural policy tool The International Journal of Cultural Policy, s. 1-14 Vidare till DOI

2023

Aneta Podkalicka, Martin Fredriksson (2023) Mediatised marketplaces: Platforms, places, and strategies for trading material goods in digital economies Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 29, s. 1352-1368 Vidare till DOI
Martin Fredriksson (2023) India's Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications Law and Critique, Vol. 34, s. 1-19 Vidare till DOI

Uppdrag, undervisning och meriter

Undervisning

Jag är programansvarig för Linköping universitets kandidatprogram i Globala studier och undervisar regelbundet på Tema Qs forskarutbildning.

Utmärkelser

Min avhandling, Skapandets rätt, utnämndes till årets bästa avhandling vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 2010.

CV

Aktuellt

Forskning

Undervisning

Organisation