Fotografi av Maria Persdotter

Maria Persdotter

Universitetslektor

Universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, och Avdelningen för socialt arbete. Som forskare intresserar jag mig framförallt för frågor i skärningspunkten mellan migrations- och socialpolitik. 

Forskning i skärningspunkten mellan socialpolitik och migrationspolitik

Min forskning kretsar kring frågor i skärningspunkten mellan socialpolitik och migrationspolitik. Jag har också ett stort intresse för urbana frågor, och för feministiska och raskritiska teorier.

Jag är universitetslektor vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) med en delad anställning mellan Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB). För närvarande arbetar jag i ett antal olika forskningsprojekt som alla berör frågor om inkludering och exkludering i den svenska välfärdsstaten, bostadslöshet och ojämnlikhet. 

Jag är utbildad kulturgeograf och har en dubbel doktorsexamen i ämnet urbana studier från Malmö universitet och Roskilde universitet. Min avhandling, Free to Move Along, byggde på en djuplodande kvalitativ studie av de lokala myndigheternas hantering av hemlösa romska ”EU-migranter” under de händelserika åren kring den så kallade migrationskrisen, 2014-2016. Den finns att läsa här. 

Undervisning
På avdelningen för socialt arbete undervisar jag socionomutbildningen, främst på kurser som rör samhällsteori, migration och socio-ekonomisk utsatthet. Jag handleder också studenter på kandidat- och masternivå. 

Relaterat innehåll

Publikationer

2024

Maria Persdotter (2024) Book Review of Lidén, Gustav and Nyhlén, Jon 2022. Local Migration Policy: Governance Structures and Policy Output in Swedish Municipalities. Cham: Palgrave Macmillan. 320 pp. Nordic Journal of Migration Research, Vol. 14, Artikel 5 Vidare till DOI

2023

Maria Persdotter (2023) The Othering and Dispossession of Romania Roma - from Romania to Sweden Urban Matters
Maria Persdotter, Anna Lundberg, Annika Taghizadeh Larsson, Ulrika Wernesjö (2023) Rätten till en skälig levnadsnivå i förhandling De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, s. 85-102

2022

Karin Åberg, Frederick Batzler, Maria Persdotter (2022) How urban law deflects rights claims: A case study of the eviction of a Roma squatter settlement in Malmö, Sweden Urban Politics of Human Rights, s. 141-162 Vidare till DOI
Maria Persdotter, Andrea Iossa (2022) On legal geography as an analytical toolbox for EU legal studies European Law Open, Vol. 1, s. 126-130 Vidare till DOI

Utbildning

Organisation

Nyheter