Forskning i skärningspunkten mellan socialpolitik och migrationspolitik

Min forskning kretsar kring frågor i skärningspunkten mellan socialpolitik och migrationspolitik. Jag har också ett stort intresse för urbana frågor, och för feministisk- och kritisk rasteori.

För närvarande är jag anställd som postdoktor i välfärdsrätt inom det FORTE-finansierade forskningsprojektet Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten (APRIS) där vi undersöker gränsdragningar och förskjutningar gällande sociala rättigheter (specifikt rätten till bistånd) för papperslösa och fattiga EU-medborgare i ett antal svenska kommuner. 

Jag är utbildad kulturgeograf och har en dubbel doktorsexamen i ämnet urbana studier från Malmö universitet och Roskilde universitet. Min avhandling, Free to Move Along, byggde på en djuplodande kvalitativ studie av de lokala myndigheternas hantering av hemlösa romska ”EU-migranter” under de händelserika åren kring den så kallade migrationskrisen, 2014-2016. Den finns att läsa här. 

Undervisning

På avdelningen för socialt arbete undervisar jag på kurser i vetenskapsteori och metod. Jag handleder också studenter på kandidat- och masternivå. 

Forskning

Forskningsprojekt

ARPIS

I projektet Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten (APRIS) undersöker jag och mina kollegor gränsdragningar och förskjutningar gällande sociala rättigheter (specifikt rätten till bistånd) för papperslösa och fattiga EU-medborgare i ett antal svenska kommuner. 

Asylkommissionen

Asylkommissionen är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Verksamheten bedriver gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Institutet i studier i Malmös historia

Jag är också knuten till Institutet för studier i Malmös historia på Malmö universitet där jag arbetar med att utveckla forskning kring den romska rättvisekampen i Sverige. Mer information.

Relaterat innehåll

Publikationer

2023

2022

2021

Utbildning

Organisation

Nyheter