Presentation

Jag  är del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig främst till Filosofiska fakultetens studenter. Inom undervisningsteamet ansvarar vi gemensamt för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information samt referenshantering och antiplagiering.

Jag jobbar med bibliotekets sidor på LiU:s webb och intranät och är medlem av bibliotekets redaktion, som producerar olika typer av informationsmaterial i tryckta såväl som digitala kanaler.

Jag arbetar även med fjärrlån och i bibliotekets informationsdisk.