Bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek

Jag arbetar på Campus Norrköpings bibliotek och är del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig till Filosofiska fakultetens studenter. Inom undervisningsteamet ansvarar vi gemensamt för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information samt referenshantering och antiplagiering. Jag arbetar även med fjärrlån och i bibliotekets informationsdisk.