Fotografi av Siw Carlfjord

Siw Carlfjord

Biträdande professor

Jag är legitimerad sjukgymnast och magister i folkhälsovetenskap och skrev min avhandling om implementering av livsstilsinterventioner i primärvården. Jag undervisar och forskar inom implementering, fysioterapi och folkhälsovetenskap.

Socialmedicin och folkhälsovetenskap - med speciellt fokus på implementeringsfrågor

Implementering av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården är ett växande forskningsområde. För att nya evidensbaserade metoder ska komma patienterna till del är det nödvändigt att de implementeras på ett effektivt sätt. 

Min forskning berör implementering av ny kunskap inom flera olika områden såsom primärvård, fysioterapi och patientsäkerhet. Genom att applicera teoretiska modeller vid planering, genomförande och utvärdering av implementeringsprocesser kan en kunskapsbas byggas upp, med syfte att ge vägledning i dessa frågor.

Jag undervisar inom såväl implementering som fysioterapi och folkhälsovetenskap, och har dessutom ett uppdrag som kurssamordnare för forskarutbildningen inom medicinska fakulteten vid LiU.

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2021

2020

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • 1985 Leg Sjukgymnast
  • 2004 Magister i Folkhälsovetenskap
  • 2012 Medicine doktorsexamen
  • 2016 Docent i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap
  • 2018 Biträdande professor

Undervisning

Jag undervisar på fysioterapeutprogrammet, på läkarprogrammet och på masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 

Jag är för närvarande kursansvarig för en kurs i Klinisk utvärdering och mätmetoder inom fysioterapi, avancerad nivå, och handleder doktorander inom implementering och fysioterapi.

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskning vid LiUVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll