Fotografi av Siw Carlfjord

Siw Carlfjord

Biträdande professor

Jag är leg. sjukgymnast och docent i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Jag skrev min avhandling om implementering av livsstilsinterventioner i primärvård, och undervisar och forskar inom implementering, fysioterapi och folkhälsovetenskap.

Socialmedicin och folkhälsovetenskap - med speciellt fokus på implementeringsfrågor

Implementering av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården är ett växande forskningsområde. För att nya evidensbaserade metoder ska komma patienterna till del är det nödvändigt att de implementeras på ett effektivt sätt.

Min forskning berör implementering av ny kunskap inom flera olika områden såsom primärvård, fysioterapi och patientsäkerhet. Genom att applicera teoretiska modeller vid planering, genomförande och utvärdering av implementeringsprocesser kan en kunskapsbas byggas upp, med syfte att ge vägledning i dessa frågor.

Jag undervisar inom såväl implementering som fysioterapi och folkhälsovetenskap, och har dessutom ett uppdrag som kurssamordnare för forskarutbildningen inom medicinska fakulteten vid LiU.

Om mig

CV

  • 1985 Leg Sjukgymnast
  • 2004 Magister i Folkhälsovetenskap
  • 2012 Medicine doktorsexamen
  • 2016 Docent i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap
  • 2018 Biträdande professor

Undervisning

  • Undervisar främst på Fysioterapeutprogrammet, Läkarprogrammet och på Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
  • Kursansvarig för kursen Fysioterapi - Klinisk utvärdering och mätmetoder
  • Handleder studenter inom fysioterapi och folkhälsovetenskap

Publikationer

Forskning

Relaterad forskning vid LiU

Medarbetare

Organisation