Scenarier för multipla naturhändelser

Vad är multipla naturhändelser och vad vet vi om interaktionerna mellan olika typer av naturhändelser? I den här rapporten redogörs för begreppet multipla naturhändelser och också vilka händelser som har relevans under svenska förhållanden. 

Bild efter skogsbrand. Skogsbränder kan ställa till med stor förödelse och är en av de naturhändelser som studeras i rapporten.

 

Slutsatserna i rapporten bygger på sekundärdata från svenska myndigheter och från en workshop med ämnesexperter.

Det genomgångna materialet visar att Sverige inte kommer att drabbas av några nya typer av händelser på nationell nivå, men att det är troligt att vissa typer av naturhändelser kommer att ske oftare och i större utsträckning i och med ett förändrat klimat. Detta kan leda till betydande konsekvenser för samhälle och natur på både kort och lång sikt, genom exempelvis mänskligt lidande, dödsfall, förstörd skog eller skador på elförsörjningsnätet.

Tre scenarier togs fram för att öka medvetenheten om multipla naturhändelser:

1) ett scenario med redan höga flöden i vattendrag, där ett oväntat kraftigt regn inträffar

2) en torr sommar, där en värmebölja inträffar

3) ett scenario i senvinter med relativt lite regn, som övergår i varm april med låg markfuktighet och där en skogsbrand uppkommer.

Avslutningsvis diskuteras i rapporten förutsättningarna för och behoven av hantering av multipla naturhändelser.

KontaktVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll