20 januari 2022

Viktor Norman vid avdelningen Konstruktionsmaterial har blivit projektledare för ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektet finansieras med tre miljoner kronor av Vinnova och är ett samarbete med Scania CV AB, Volvo Trucks och Epiroc Rock Drills AB.

Bild på en man i materialforskningslab
Viktor Norman i labbet där forskningen bedrivs vid Linköpings universitet.  Linda Fredrikson

Projektet ”Utveckling och validering av prediktiva metoder för flerskalig spricktillväxt i segjärn (PreDI)” ska öka förståelsen och utveckla beräkningsbaserade prediktiva metoder för att förutse hur mikrostruktur och gjutdefekter påverkar de mekaniska egenskaperna hos segjärn ämnade för fordon och gruvindustrin.

– Målsättningen med PreDI är att ta fram förbättrade prediktiva beräknings- och karaktäriseringsmetoder för att uppskatta hållfasthets- och utmattningsprestandan hos segjärn med avseende på mikrostrukturella parametrar och i synnerhet gjutdefekter, säger Viktor Norman, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet samt projektledare för PreDI.

Dessutom ska projektet, med hjälp av datorbaserade designverktyg, utveckla nya effektiva metallografiska karaktäriseringsmetoder av gjutdefekter. Därmed ökas effektiviteten, flexibilitet och möjligheten att optimera gjutna komponenter, vilket i sin tur minskar resursförbrukningen, marknadsledtiden och miljöpåverkan.

Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.

– Projektet genomförs tillsammans med Scania CV AB, Volvo Trucks och Epiroc Rock Drills AB. Jag tror det kommer bli ett mycket engagerande projekt med tanke på projektgruppens mångfald och samlade kompetens där jag ser fram emot att arbeta mot ett gemensamt mål och samtidigt är mycket nyfiken och förväntansfull på vad projektet kommer att leda till, säger Viktor Norman.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Kontakt

Relaterad forskning

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.