28 april 2023

I och med konserten då hägrar paradiset tog Linköpings Akademiska Orkester (LAO) steget och blev en scenisk orkester. Dirigenten Merete Ellegaard vill att publiken ska få uppleva med flera sinnen. Att de ska få känna sig inspirerade till både skratt och eftertanke under en konsert.

Orkestern står utomhus med instrumenten i luften
Linköpings Akademiska Orkester repeterar. Fotograf: Linda Svensson
- Det innebär att vi fortsätter att spela originalverk för symfoniorkester men våra konserter har sceniska inslag som text, koreografi och bilder med mera. I konserten då hägrar paradiset finns det en tydlig handling, men det kan vara lite olika från gång till gång hur vi jobbar med det sceniska, säger Merete Ellegaard som varit biträdande director musices vid Musik vid LiU (Linköpings universitet) sedan 2009.

Att arbeta med sceniska konserter innebär en längre process än vanliga konserter eftersom det tillkommer fler moment än bara spelande. Alla i orkestern engageras i arbetet med att skapa föreställningen och det gör att orkestermedlemmarna lär kanna varandra bättre och upptäcker varandras oanade talanger. Det blir en större vi-känsla.
- Publikkontakten blir starkare när man lägger till agerande och kontext till musiken. I och med att flera i orkestern har repliker, läser texter och har små scener där de inte har ett instrument mellan sig och publiken måste de också möta publiken på ett annat sätt. Vi blandar humor och allvar i den här föreställningen. När publiken förstår att det är tillåtet att reagera fysiskt på det vi gör, till exempel skratta när det är roligt, så uppstår kommunikation mellan dem och oss.

”då hägrar paradiset

Den 7 maj framfördes konserten då hägrar paradiset som fått sitt namn och frö från ett nyskrivet verk av tonsättaren Stefan Klaverdal (ett av 9 stycken av olika kompositörer som framfördes under konserten). Föreställningen och handlingen byggdes upp kring orkestermedlemmarnas olika svar på frågan Vad är ditt paradis?
- Vi började fundera på ordet ”paradis” och vad som skulle kunna ligga i det begreppet. Så föddes föreställningen om orkestern som befinner sig i ett sökande efter paradiset. Orkestern får hjälp i sitt sökande av Algot Rytm, en väldigt hjälpsam AI-robot som försöker leda människorna till lycka. Vi framförde en massa spännande, vacker och ibland småknasig musik, säger Ellegaard.
Merete Ellegaard dirigerarMerete Ellegaard
Foto Peter Holgersson AB

Samarbetar med regissör

Ellegaard och orkestern har länge haft planer på att vidga och utveckla den traditionella konsertformen med ett sceniskt projekt. 2022 fick LAO projektmedel från Hans Lundgrens stipendiefond för att kunna ta in en regissör till en konsert. De engagerade då musikregissören Anci Hjulström (hon är också skådespelare, sångerska och musikpedagog), som arbetar mycket med körer och orkestrar. Och nu fortsätter arbetet ihop med henne.En leende Anci Hjulström som står bland mörka änglalika statyerAnci Hjulström Foto Dick Gillberg
- Jag medvetandegör orkestermedlemmarna om skillnaden mellan den privata och den sceniska människan. När du går upp på scenen på en konsert ska du lämna det som är privat och öppna upp dina sinnen. När du är laddad kopplar du ihop dig med övriga musiker till en ”orkesterkropp” som fokuserar på att kommunicera ut musiken. Detta kan verka självklart, men det är det inte. Många musiker bubblar in sig och fokuserar all kraft på att spela rätt. Vi övar kroppens gehör genom övningar i närvaro, fokus och lyssning. Hela kroppen börjar spela instrumenten och man blir medveten om varandra. Orkestermedlemmarna lär sig betrakta alla i orkesterkroppen som lika viktiga. När det är dags för konsert är det som sker ”rätt” och vi hjälps åt. Då kan inget gå ”fel” utan det blir mer avspänt och fokuset ligger på vad musiken vill, säger Hjulström.

Hon har varit delaktig i arbetet med manus och alla som gjorde något eget sceniskt moment fick träffa henne för att få hjälp med regi. Hon tycker att det är tacksamt och roligt att LAO verkligen vill bli en medveten och uttryckande orkester.
- De märkte snabbt själva att det hörs i klangen när varje stycke har en funktion i ett längre berättande. då hägrar paradiset är en annorlunda konsert med mycket vacker och varierad musik där varje stycke för handlingen framåt. Det är som ett samtal som publiken blir inbjuden till, som handlar om att vara människa.

Niklas Hamström, LiU-alumn som spelat i orkestern sedan 2019, beskriver konserten som humoristisk med ett djupt budskap.
- Jag tycker att detta koncept ger mer plats för den kreativitet som finns hos oss orkestermedlemmar och jag tycker själv att det har varit roligt att få vara med och tycka till och komma med idéer. Vi har arbetat på andra sätt än vi brukar vilket gjort att vi kommit närmare varandra som grupp och det är såklart jätteroligt.

Knyter an till spextraditionen

Det finns en hel del körer som jobbar på det här sceniska sättet, men på orkestersidan är det väldigt ovanligt. Hos de professionella orkestrarna gör man något enstaka projekt ibland men då är det nästan alltid riktat till barn och ungdomar. Att en orkester konsekvent arbetar med sceniskt uttryck är ganska unikt.Niklas Hamström spelar klarinett klädd i hårband av blommor och en cape över axlarnaNiklas Hamström under konserten. Fotograf: Jenny Claesson
- Publiken var väldigt positiv. De följde med i händelserna och skrattade hjärtligt när vår AI tvingade orkesterns musiker att följa hans koreografi. Flera som jag pratade med efteråt sa att vi borde åka på turné med den här konserten så att fler får uppleva både den fina musiken och den spännande historien vi berättade. Det vi gör nu knyter kanske an till spex-traditionen på universiteten men fokus är ändå alltid orkestermusiken och det är orkestern som agerar som grupp. Min förhoppning är att det här steget blir orkesterns USP (Unique selling point), varför man ska välja att spela med oss och varför man vill gå på våra konserter, säger Ellegaard.

Linköpings Akademiska Orkester

Linköpings Akademiska Orkester (LAO) är Linköpings universitets egen symfoniorkester. Orkestern grundades 1993 i samband med att man startade en kurs i orkesterspel vid LiU och har sedan dess utvecklats till att bli en symfoniorkester med bred repertoar. Medlemmarna i LAO består främst av studenter och alumner från LiU men orkesterns verksamhet är även öppen för instrumentalister som inte har någon koppling till universitetet.

Orkestern är en del av Musik vid LiU:s verksamhet, men det finns även en aktiv ideell förening kopplad till LAO, vars syfte är att stötta orkesterns konstnärliga verksamhet och stärka orkestermedlemmarnas sociala gemenskap.

Vi är ett otroligt roligt gäng som spelar varje vecka, som ställer upp för varandra och skapar en gemenskap och en musikalisk upplevelse som är större än vad som kan uppnås på egen hand.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.