17 oktober 2022

Företag och samhälle utsätts för allt fler cyberbrott i takt med den pågående digitaliseringen och det saknas kompetens för att skydda sig. Därför startar Linköpings universitet ett masterprogram i cybersäkerhet.

Kvinna och man med headset och gröna militärkläder framför dator. Fler skärmar i bakgrunden.
Studenter från det nya internationella masterprogrammet i cybersäkerhet ska bidra till att skydda samhället mot cyberbrott. Kompetens inom cybersäkerhet behövs i alla delar av samhället och efterfrågan på experter bedöms vara stor. istock/gorodenkoff

Det finns flera goda anledningar för LiU att starta en högre utbildning i cybersäkerhet, utöver det ökade behovet i samhället av kompetens för att skydda sig mot cyberbrott. Den viktigaste är att LiU redan har en omfattande kompetens inom området med en stark forskning. En annan är att det finns starka kopplingar med företag inom säkerhetsområdet, som Saab, Sectra och Ericsson, men också myndigheter och forskningsinstitut som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Research Institutes of Sweden (RISE) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Det helt nya centrum för cybersäkerhet som nu byggs upp i LInköping Science Park stärker också regionens profil inom cybersäkerhet, som kommer att bli ännu mer påtaglig när Försvarsmakten etablerar ett IT-försvarsförband i Linköping.

”Ett styrkeområde för oss”

Ja, det är ett styrkeområde för oss och därför faller det sig naturligt att inrätta ett masterprogram. Vi har förutsättningarna i form av lärare och forskare på tre institutioner – IDA, ISY och IEI – och kan koppla samman kunskap inom till exempel nätverks- och mjukvarusäkerhet med hur organisationer och företag ska hantera och förebygga cyberattacker, säger Mikael Asplund på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet som är kontaktperson för programmet.

Efterfrågan på studenter med en master i cybersäkerhet bedöms vara stor och erfarenheten från andra universitet som börjat erbjuda liknande utbildningar visar att söktrycket är högt. Ett annat bevis på detta var det stora intresset för LiU:s sommarkurs i cybersäkerhet som var en av de mest populära kurserna i hela landet den här sommaren.

Masterprogrammet i cybersäkerhet startar höstterminen 2023.

Bygg en säkrare framtid – sök nu

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.