Välkommen till LiU skolsamverkan

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Följ länkarna nedan för information om vad som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

Tema Digitalisering

Aktuellt

Kalendarium

13 september 2018

Kvalitet i kompetensutveckling – Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning

kl. 12.00 – 13.00 Norrköping 

Workshopen riktar sig till alla aktörer som på något vis arbetar med skolutveckling eller lärarfortbildning inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och/eller matematik.

Kontakt

4 oktober 2018

Vetenskapsdagen

kl. 09.00 – 16.30 Campus Valla, Linköping

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. Lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök.

Kontakt

23 oktober 2018

Populärvetenskapliga veckan - naturvetenskap, teknik, data och medicin

kl. 09.15 – 15.15 Colosseum, hus C, ingång 20, Campus Valla

Lyssna på LiU:s mest framstående forskare när de berättar om sitt arbete. Evenemanget är främst riktat till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare oavsett verksamhetsområde. Populärvetenskapliga veckan innehåller både ett program med seminarier och en utställning där ni kan möta forskare, doktorander och studenter. Begränsat antal platser (1000).

Kontakt

24 oktober 2018

Populärvetenskapliga veckan - samhälle, ekonomi, beteendevetenskap och humaniora

kl. 09.15 – 15.15 Colosseum, hus C, ingång 20, Campus Valla

Lyssna på LiU:s mest framstående forskare när de berättar om sitt arbete. Evenemanget är främst riktat till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare oavsett verksamhetsområde. Populärvetenskapliga veckan innehåller både ett program med seminarier och en utställning där ni kan möta forskare, doktorander och studenter. Begränsat antal platser (1000).

Kontakt

25 oktober 2018

Populärvetenskapliga veckan - naturvetenskap, teknik, data och medicin

kl. 09.15 – 15.15 Colosseum, hus C, ingång 20, Campus Valla

Lyssna på LiU:s mest framstående forskare när de berättar om sitt arbete. Evenemanget är främst riktat till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare oavsett verksamhetsområde. Populärvetenskapliga veckan innehåller både ett program med seminarier och en utställning där ni kan möta forskare, doktorander och studenter. Begränsat antal platser (1000).

Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Relaterat innehåll

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

Organisation