Välkommen till LiU:s skolsamverkanswebb

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever, till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Här har vi samlat information om sådant som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

 LiU samverkar med skolvärlden inom ett flertal områden. Exempelvis anordnas studiebesök och aktiviteter där elever besöker universitetet för att ta del av verksamheten och uppmuntras till vidare studier. Annan verksamhet riktad mot elever bedrivs vid Visualiseringscenter C, Fenomenmagasinet och datamuseet IT-ceum.

 

Även för lärare och skolledare erbjuds olika aktiviteter vid universitetet, såsom exempelvis inspirationsdagar och nätverksträffar eller poänggivande kurser inom ramen för LiUs satsning på vidareutbildning för lärare.

 

Vid LiU bedrivs också forskning med relevans för skolan. I flera projekt samarbetar forskare vid LiU med pedagoger verksamma i skolan. LiUs skolforskning presenteras bland annat i den nätbaserade tidskriften Venue.

 

LiUs samverkan med skolan samlas under den samordnande plattformen LiU Skolsamverkan.

Aktuellt

Forskning och utbildning

Nätverk

Aktiviteter för grunskolan

Aktiviteter för gymnasiet

Aktiviteter för lärare

Skolsamverkansrelaterat i LiU:s nyhetsflöde

Föreståndare för LiU Skolsamverkan