Välkommen till LiU skolsamverkan

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever, till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Följ länkarna nedan för information om vad som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

Tema Digitalisering

Aktuellt

Kalendarium

2 februari 2018

Venue fyller 5 år

kl. 13.00 – 16.00 Key 1, Campus Valla, Linköping

LiU:s populärvetenskapliga nättidskrift för forskning om skola och förskola fyller fem år, och det firar vi med en minikonferens. Talare på konferensen är forskare från LiU som har presenterat sin forskning i Venue.

Kontakt

Therese Örnberg Berglund

6 mars 2018

Nätverksträffar för lärare med utvecklingsuppdrag

kl. 09.00 – 16.00 B42, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

Att utvärdera digitala verktyg för undervisning. Förmiddagspasset (9:00-12:00) riktar sig till lärare från förskola till årskurs 6, och eftermiddagspasset (13:00-16:00) till lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Kontakt

Therese Örnberg Berglund

13 mars 2018

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Relaterat innehåll

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

Sidor för LiU-anställda