Välkommen till LiU skolsamverkan

Linköpings universitet samarbetar med skolor på många olika sätt – allt ifrån att anordna aktiviteter för lärare och elever till att bedriva forskning tillsammans med verksamma i skolan. Följ länkarna nedan för information om vad som kan intressera dig som elev, lärare eller skolledare.

Tema Digitalisering

Aktuellt

Kalendarium

23 april 2018

Skolledarkonferens

kl. 13.15 – 17.00 Key 1, Campus Valla, Linköping

För skolledare. Temat är Att leda digitalt utvecklingsarbete, och konferensen syftar till att ge inspiration och verktyg för att leda sådant utvecklingsarbete, samt att skapa inblick i frågor som rör lärares och elevers digitala kompetens.

Kontakt

4 oktober 2018

Vetenskapsdagen

kl. 09.00 – 16.30 Campus Valla, Linköping

Vetenskapsdagen är en årlig inspirationsdag för lärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. Lyssna till flera korta spännande föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök.

Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Relaterat innehåll

Föreståndare för LiU Skolsamverkan

Organisation