Linköpings universitet har utbyten med universitet över hela världen. Ett av de äldsta samarbetena sker med Moi University i västra Kenya. Våren 2019 firades det 30-åriga samarbetet på plats i Kenya.

I väntrummet hos ortopeden på Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Foto Anna NilsenDet började med att Kenyas hälsoministerium ville starta en läkarutbildning på Moi University. Blickarna vändes mot Linköpings universitet som fått internationell uppmärksamhet för sin pedagogiska modell med problembaserad inlärning. På midsommarafton 1989 kom en kenyansk delegation till Linköping och ett samarbetsavtal skrevs. Med en läkarutbildning på plats växte sedan ett utbytesprogram fram mellan Moi och LiU.

Från läkare till sjuksköterskor och lärare

Både studenter och lärare har genom åren tillbringat en tid i Sverige respektive Kenya för att vidga sina professionella vyer. Från början var det lärare och studenter vid läkarutbildningarna på de båda universiteten som hade den möjligheten. Med åren har samarbete och utbyten etablerats även med andra vårdutbildningar, däribland sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna, men också med lärarutbildningarna. Under läsåret 2018/2019 åkte totalt 59 LiU-studenter till Kenya på studier, fältstudier och praktik. Antalet inresande studenter som kom till LiU för studier var 13 stycken. Samarbete sker även på forskarnivå.

Vi har en övertygelse om att utbyten höjer kvaliteten i våra utbildningar och vår forskning, det är en stark drivkraft för vårt arbete, säger Maria Engelmark, internationell direktör vid LiU.

Fotoutställning

Kontakt

Nyhetsartiklar om samarbetet

Utbyten med Kenya

Studentutbyten vidgar vyerna

Inom ramen för utbytet har studenter vid Medicinska fakulteten möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus, vårdcentraler och/eller ute i samhället.

Utresande studenter från LiU är mestadels placerade på avdelningar inom Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), ett stort regionalt sjukhus. Till Moi åker Medfaks studenter både under vårterminen för tre månader och även under sommaren, på ett sexveckorsutbyte. Inresande studenter från Moi har sin placering på regionens fyra sjukhus i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång. Utbytesperioden är från 6-12 veckor. Förutom sjukhusplaceringar brukar vårdstudenterna göra en del av sin placering ute i samhället bland annat inom hemsjukvården, äldreomsorg och rehabilitering. Dessutom finns för inresande studenter en fem veckors teorikurs – Interdisciplinary perspectives on chronic pain. Mer information:  https://liu.se/en/article/application-procedure-medicine-and-health-sciences

 

Lärarstudenter kan göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Kenya. Dels på en grundskola i Ngong town utanför Nairobi, dels på gymnasieskolan Kenswed Academy, även den i Ngong town. VFU kan ske under vårterminen eller på sommarkurs

Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se

 Fler LiU-samarbeten i Kenya