07 september 2020

I drygt 30 år har Linköpings universitet haft ett samarbete med Moi University i västra Kenya. Förra året var en LiU-delegation där för att fira det mångåriga utbytet. Nu öppnar en fotoutställning som ger glimtar av vad det ömsesidiga samarbetet gett.

Maureen Muthaiga Anna Nilsen

Både studenter och lärare har genom åren tillbringat en tid i Sverige respektive Kenya för att vidga sina professionella vyer. Det rör sig om cirka 400 studenter och 250 lärare från de båda länderna. Från början var det lärare och studenter vid läkarutbildningarna som hade möjlighet till utbyte. Med åren har samarbete och utbyten etablerats även med andra vårdutbildningar, däribland sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna, men också med lärarutbildningarna. Samarbete sker även på forskarnivå.

Utblickar – LiU i Kenya

Foto Anna NilsenLiU:s fotograf Anna Nilsen var med på Kenyaresan 2019 för att dokumentera det 30-åriga jubileumsfirandet. Hon tog sedan initiativet till fotoutställningen Utblickar – LiU i Kenya som öppnar på Medicinska biblioteket, Campus US den 15 september.
– Min förhoppning är att utställningen ska väcka äventyrslust hos såväl studenter som personal och få dem att bli sugna på att resa. Kanske framförallt till Kenya men även till andra länder. Att de får en känsla för hur givande det är både på ett personligt och professionellt plan att spendera tid i en annan kultur, säger Anna Nilsen.

Läkarstudenterna Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman i samlad grupp. Foto Anna NilsenCatrin Petersson är bibliotekarie på Medicinska biblioteket.
– Vi är glada och stolta över att vara en arena för en utställning som visar att LiU når ut och tar intryck av andra världsdelar och andra verkligheter. Det blir också en väg in för våra studenter här på Campus US att ta del av de möjligheter de har att resa ut i världen, säger Catrin Petersson.

Hon påpekar att LiU:s samtliga bibliotek alltid haft utställningar men att de under senare år har en mer fast kanal för att via utställningar kunna visa bredden på forskning som utförs på LiU.
– Det möjliggör för forskare att nå ut till studenter och andra grupper, vi vill vara en kanal för att på så vis marknadsföra LiU:s forskning.

Foto Anna NilsenKenyautställningen kommer att finnas kvar på Medicinska biblioteket till 12 mars nästa år. Planen är att därefter flytta den till biblioteket på Campus Valla för att nå fler studenter, till exempel lärarstudenterna.

Utöver utbytet mellan LiU och Moi visar utställningen även bilder från sjukvårdsutbytet mellan Region Östergötland och sjukhuset i Moi, den LiU-stödda skolan KenSwed Academy och det gröna företaget Opibus i Nairobi som startats av LiU-studenter.

Mer om samarbetet

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.