28 september 2018

En delegation från Moi University i Eldoret, Kenya, besökte nyligen LiU och Medicinska fakulteten, och Universitetssjukhuset i Linköping. Bakgrunden är det nära samarbete som Linköpings universitet och Region Östergötland har med sjukhuset och universitetet i Eldoret.

Delegationen från Kenya tillsammans med representanter från LiU och Region Östergötland. Från vänster Anna Sandelin, internationell koordinator, Medfak International, LiU, Professor Simeon Mining, Forskningsdirektör, Moi University, Dr Philip Kirwa, Verksamhetschef Reproduktiv Hälsa, Moi Teaching and Referral Hospital, Ruhija Hedza-Beganovic, Verksamhetschef International Medical Programme, RÖ, Professor Isaac Kosgey, Rektor, Moi University, dekanus Johan D Söderholm, Medicinska fakulteten, LiU, Sabina Kinywa, Internationell Koordinator, Medfak International, LiU, Professor Lukoye Atwoli, Dekan Medicinsk fakulteten, Moi University, Peter Berggren, Forskningskoordinator, International Medical Programme, RÖ, Kerstin Hawkins, Avdelningschef Studentenheten Medicinska fakulteten, LiU.Delegationen från Kenya tillsammans med representanter från LiU och Region Östergötland. Från höger till vänster Anna Sandelin, internationell koordinator, Medfak International, LiU, Professor Simeon Mining, Forskningsdirektör, Moi University, Dr Philip Kirwa, Verksamhetschef Reproduktiv Hälsa, Moi Teaching and Referral Hospital, Ruhija Hedza-Beganovic, Verksamhetschef International Medical Programme, RÖ, Professor Isaac Kosgey, Rektor, Moi University, dekanus Johan D Söderholm, Medicinska fakulteten, LiU, Sabina Kinywa, Internationell Koordinator, Medfak International, LiU, Professor Lukoye Atwoli, Dekan Medicinsk fakulteten, Moi University, Peter Berggren, Forskningskoordinator, International Medical Programme, RÖ, Kerstin Hawkins, Avdelningschef Studentenheten Medicinska fakulteten, LiU. Foto: Daniel Windre

Kunskapsutbytet med Eldoret i Kenya började redan i slutet av 1980-talet, då LiU började samarbeta. För fem år sedan undertecknade dåvarande Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet ett samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Eldoret.

"Fortsatt utveckling"

En delegation från Moi University och Moi Teaching and Referral Hospital besöker nyligen Linköping för att träffa representanter från LiU, regionledningen, Universitetssjukhuset  för att diskutera formerna för samarbetet när det nuvarande avtalet löper ut.

– Vi har byggt en stark grund, nu handlar det om att få samarbetet att fortsätta utvecklas, säger professor Lukoye Atwoli, dekan vid den medicinska fakulteten vid Moi University.

Samarbetet mellan Linköping och Eldoret omfattar flera projekt inom utbildning, ortopedi, traumasjukvård, barn- och kvinnosjukvård, rehabilitering och patientsäkerhet.

– Vi har olika styrkeområden och kan lära av varandra. Ni i Linköping är starka på vissa områden och vi på andra. Vi har inte samma tillgång till avancerad utrustning men kan göra mycket med det vi har och har jämförelsevis bra resultat när det gäller hälsan, säger Simeon Mining. Han är professor i immunologi och forskningsdirektör vid Moi University och har engagerat sig i samarbetet med Östergötland sedan starten.

Nya utbildningar

Medicinska fakultetens dekanus Johan D Söderholm var med och tog emot delegationen. Han konstaterar att samarbetet med Moi snart närmar sig 30 år.

– Tillsammans diskuterade vi bland annat en resa till Kenya under 2019. Vi talade också om en ökad samverkan kring forskarutbildning och ett nytt utbyte där Moi just nu är i startgroparna med ett Experimental and industrial biomedicine-program liknande det vi vid Medfak startade under här under hösten. Dessutom talar Moi om att starta en utbildning i medicinsk teknik – där skulle vi tillsammans med Tekniska fakulteten vid LiU vara behjälpliga, berättar Johan D Söderholm.

 

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.