14 maj 2019

En delegation från LiU och Region Östergötland besökte nyligen Moi University och universitetssjukhuset i staden Eldoret. Samarbetet mellan de båda länderna har lett till förbättrad sjukvård på sjukhuset i Kenya.

Vårdpersonal på Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) i Eldoret, Kenya. Foto Anna NilsenKunskapsutbytet med Kenya började redan för 30 år sedan och det var anledningen till jubileumsbesöket. LiU och Moi University har samarbeten främst inom de medicinska fakulteterna och 2012 påbörjade Region Östergötland ett eget samarbete med Moi Teaching and Referral Hospital.

Förlossnings- och neonatalvård

Moi universitetssjukhus i Eldoret, Kenya. Foto Anna NilsenUnder några veckor varje år åker sedan dess sjukvårdsteam från Östergötland dit för att hjälpa till med kunskapsöverföring på plats och stödja organiseringen av sjukvården. Kenyanska sjukvårdsteam besöker även Universitetssjukhuset i Linköping.

– Den största satsningen vi gjort på Moi-sjukhuset är inom förlossning och neonatalvård, säger Åke Björn, läkare och initiativtagare till IMP, Internationella medicinska programmet vid Region Östergötland. Han är också hedersdoktor vid LiU.

Minskad dödlighet

Evelyne Mvungu är specialistsjuksköterska inom neonatalvården på Moi universitetssjukhus i Kenya. Samarbetet med sjukvården i region Östergötland och med LiU har gett henne möjligheter att utveckla sjukvården för mödrarna och barnen på kliniken. Det har bland annat lett till minskad dödlighet och bättre vård för de för tidigt födda barnen.Evelyne Mvungu
Foto
Anna Nilsen
Satsningen på att utveckla sjukvården för mödrarna och barnen på kliniken har bland annat lett till minskad dödlighet bland barnen och bättre vård för de för tidigt födda.
Evelyne Mvungu (bilden t h) är specialistsjuksköterska inom neonatalvården på Moi universitetssjukhus och en av de kenyanska vårdarbetare som varit i Sverige. Samarbetet har gett henne möjligheter att vidareutbilda sig och numera är hon ansvarig vårdenhetschef på neonatalkliniken.

Neonatalvård på Moi universitetssjukhus i Eldoret, Kenya. Foto Anna Nilsen– Vi är många som är engagerade och som jobbar passionerat för att utveckla sjukvården för mödrarna och barnen på kliniken, säger hon.

Utvecklad fysioterapi

IMP-programmet har också gjort stora satsningar inom fysioterapiområdet på Moi-sjukhuset. Region Östergötland har bidragit till uppbyggnaden av en fysioterapeututbildning på Moi University, bland annat genom att finansiera utbildningar för flera masterstudenter och två doktorander. Naomi Wanjiru är en av dem. Hon är den första kvinnan i Kenya som doktorerat inom fysioterapi.

Naomi Wanjiru är den första kvinnan i Kenya som doktorerat inom fysioterapi. Hon har varit på LiU flera gånger och har ett samarbete med sjukvården i region Östergötland. Genom samarbetet och hennes doktorsexamen får fysioterapiutbildningen vid Moi University en vetenskaplig förankring som förbättrar kvaliten på utbildningen och utvecklar vården inom fysioterapin i Kenya.Naomi Wanjiru
Foto
Anna Nilsen
– Tack vare samarbetet får vår fysioterapiutbildning nu en bättre vetenskaplig förankring. Det förbättrar kvaliteten på utbildningen och utvecklar vården inom fysioterapin i Kenya, säger Naomi Wanjiru, bilden t h.

Patientsäkerhet i fokus

Ett annat område som prioriteras i samarbetet är satsningen på patientsäkerhet, alltifrån handhygien till att få personalen att våga anmäla incidenter för att på så vis bygga upp en kunskapsbank om risker. Moi-sjukhuset är numera ledande i Östafrika inom patientsäkerhet. Sexhundra vårdanställda har gått en utbildning i ämnet och 2020 planeras den första konferensen i Kenya inom patientsäkerhet.

De svenska sjukvårdsteamen som åker till Kenya får i sin tur se andra sätt att handskas med vårdens problem, lär sig att arbeta i situationer med starkt begränsade resurser, får hantera andra slags sjukdomar och möter andra kulturers synsätt.

LiU-studenter involverade

Dialys på Moi universitetssjukhus i Eldoret, Kenya. Foto Anna NilsenÄven LiU-studenter vid flera olika utbildningar, både medicinska och andra, är involverade i sjukvårdsutbytet.
– Vi har till exempel kognitionsvetarstudenter som skrivit kandidatuppsatser om patientsäkerhet och om teamarbetet i sjukvårdsgrupperna. Nästa steg är att hitta samarbetspartners inom forskningen, säger Peter Berggren, tf verksamhetschef vid IMP.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.