18 juni 2019

I 30 år har Linköpings universitet och Moi University i Kenya haft ett samarbete som båda parter tycker de har stor nytta av. Nyligen firades 30-årsjubileum på plats i Kenya. Nu utökas kontakterna ytterligare mellan de båda universiteten.

30-årsjubileum LiU-Moi University 2019. De båda rektorerna undertecknar ett nytt avtal. De båda rektorerna undertecknar ett nytt avtal. Foto Anna NilsenSimeon Mining, koordinator för Moi-LiU samarbetet och hedersdoktor vid LiU.Simeon Mining Foto Anna Nilsen– Det är ovanligt med så pass långa samarbeten. En anledning till att det här är lyckosamt är att vi haft tur med de personliga relationerna. Vi respekterar och litar på varandra, säger Simeon Mining, koordinator för samarbetet på Moi University och hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Till en början handlade samarbetet om en ny läkarutbildning. Kenyas hälsoministerium ville starta en läkarutbildning på Moi University i Eldoret i västra Kenya. Pedagogiken skulle vara modern och nydanande. Blickarna vändes därför mot Linköpings universitet som fått internationell uppmärksamhet för sin pedagogiska modell med problembaserad inlärning. Avtal skrevs 1989 och LiU hjälpte sedan till med uppbyggnaden av läkarprogrammet.

Med en läkarutbildning på plats växte därefter ett utbytesprogram fram mellan Moi och LiU. Över sexhundra studenter och lärare har genom åren tillbringat en tid i Sverige respektive Kenya för att vidga sina professionella vyer. Samarbetet har också utvecklats till flera utbyten inom hälso- och sjukvården.

Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman, läkarstudenter som gör praktik vid Moi universitetssjukhus 2019.Läkarstudenterna Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman har gjort praktik på Moi universitetssjukhus våren 2019. I gruppsamtalet på bilden deltar även medicinska fakultetens dekanus Johan D Söderholm, tv. Foto Anna NilsenUnder jubileumsdagarna var fyra LiU-studenter på plats i Eldoret. De läser till läkare och gör 12 veckors praktik på Moi universitetssjukhus. Förhållandena inom sjukvården i Kenya skiljer sig mycket från vad de är vana vid, deras perspektiv breddas. De får kunskap om andra slags sjukdomar, lär sig ta ett stort ansvar för svårt sjuka eller skadade patienter och möter en vårdverklighet där patienter dör därför att de många gånger måste bekosta vården själva och inte har råd med det. De vitt skilda samhällsförhållandena ger nya insikter.

– Många är mycket sjukare när de kommer hit, jämfört med hemma, de väntar längre med att söka vård. Jag får en massa ny kunskap här som jag inte sett användas i Sverige, till exempel många medicinska knep och fysiska undersökningsmetoder. Dom hoppas jag få nytta av när jag kommer hem, säger Kajsa Broman.

Genom åren har utbyten för lärare och studenter på de båda universiteten etablerats även med andra vårdutbildningar, däribland på sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna.

Pia Ödman är fysioterapilärare på LiU och var på utbyte i Kenya 2018.
– Jag undervisade på en kurs om neurologisk rehabilitering och samarbetade med kursansvariga personer på Moi om innehåll och undervisning. Veckorna gav mig nya infallsvinklar på det vi gör hemma och jag känner mig mer delaktig i samarbetet nu när jag varit där, säger Pia Ödman.

Sjuksköterskestudent Joy Wendo Moi University 2019Joy Wendo Foto Anna NilsenFlera kenyanska studenter deltog på jubileet, några av dem var på studieutbyte på LiU 2018. Även de bekräftar det lärande som sker när man lämnar sin comfort zone i utbildningen.
– Jag uppskattade verkligen lärarnas vänliga och mänskliga sätt att bemöta oss studenter. Det gjorde att jag som student vågade ställa frågor och reflektera högt, på så vis lär man sig mer, säger sjuksköterskestudenten Joy Wendo.
Ashwinder Bhamra läser till läkare. Han är säker på att han under resten av sitt liv kommer att ha nytta av veckorna i Linköping.
Ashwinder Bhamra, läkarstudent vid Moi University, KenyaAshwinder Bhamra Foto Anna Nilsen– När man träffar människor från andra kulturer så måste man reflektera över sig själv. Alla sådana mänskliga möten gör en till en bättre läkare, är hans erfarenhet.

Koordinator Simeon Mining ser även andra fördelar med utbytet, ur ett kenyanskt samhällsperspektiv.
– Våra studenter och lärare får ett stärkt självförtroende genom att studera och arbeta några månader i ett annat land. De hamnar ofta på centrala positioner här i Kenya. De får också utlopp för sin längtan efter att se världen och återvänder sedan hit till Moi. Det gör att vi behåller de flesta i landet, de unga bildar familj här och är nöjda med det.

Vid jubileumsfirandet skrev de båda rektorerna under nya samarbetsavtal. Fler studenter inom medicinska fakulteten kommer att få möjlighet till studier och praktik på Moi University, bland annat inom biomedicin. Doktorandutbytet ska utvecklas och det finns planer på att utveckla utbytet inom arbetsterapeututbildningen och lärarutbildningen.

– Internationella samarbeten öppnar upp och breddar lärosätenas perspektiv och kunskap. Ingen sitter ensam inne med svaren, vi får helt enkelt bättre utbildningar och forskning. Nu bygger vi vidare på vårt samarbete med Moi University och utökar det på ett sätt som kommer att gagna båda parter, kommenterar LiU:s rektor Helen Dannetun.

"Vi lärde oss massor i Sverige"

Kenyanska vårdstudenter om sina studier vid LiU.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.