Ungdom använder programmet ChatGPT
My Kronqvist
Nu finns möjlighet för dig som är svensklärare på gymnasiet att kompetensutveckla dig genom korta, flexibla modulutbildningar som ger högskolepoäng. Första modulen berör skrivundervisnings utmaningar och fokuserar på hur skrivundervisning kan utformas för att leda till skrivutveckling.

Den här modulen är en av tre moduler för dig som är svensklärare i gymnasiet och vill kompetensutveckla dig. Samtliga moduler ger 2,5 högskolepoäng vardera. Modulerna genomförs som två parallella spår där du kan välja det deltagande som passar dig bäst - fysisk undervisning på Campus Valla i Linköping eller distansundervisning online.

Övriga två moduler kan ges vid intresse:

  • Litteraturundervisningens utmaningar: läsintresse, litteratursamtal och komplexa texter, 2.5 hp
  • Hur gör vi med de andra språkliga delarna? Att arbeta med hela svenskämnet, 2.5 hp

De tre modulerna går bra att läsa oberoende av varandra eller tillsammans. Deltagandet till bekostas av din arbetsgivare.

Om modulen Skrivundervisningens utmaningar

Modulen är till för att skapa inspiration och konkreta undervisningsidéer. Jag vill att deltagarna redan nästa dag ska kunna använda kunskaperna som de fått i kursen rent praktiskt i klassrummet.
Helen Winzell, kursansvarig

Innehåll, undervisning och examination

Utbildningsmodulen behandlar svensklärares skrivutvecklande undervisningsuppdrag inom gymnasieskolans svenskämne och fokuserar på hur skrivundervisning kan utformas för att leda till skrivutveckling. Utbildningen handlar om hur man genom olika typer av undervisningsstrategier kan arbeta för skrivutveckling och hur bedömningens fokus, tidpunkt och kommunikationsform kan påverka elevers skrivförmåga. Utbildningen handlar också om hur man kan arbeta med Chat GPT i skrivundervisningen och vad det kan betyda för det skrivutvecklande arbetet och bedömningen av elevers skrivande. 

Innehåll

I den här utbildningen får du möjlighet att utifrån relevanta teoretiska perspektiv problematisera skrivundervisningen och skapa en konkret undervisningsdesign. Tillsammans med svensklärare från andra gymnasieskolor i regionen får du arbeta fram konkreta skrivutvecklande moment som kan appliceras direkt i din undervisningspraktik. Utbildningen utgår från följande tre teman:

  • Metoder (undervisningsstrategier och skrivdidaktiska val)
  • Bedömning av elevers skrivande
  • Att arbeta med och runt Chat GPT i skrivundervisningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen bygger på korta inspelade föreläsningar som ger en teoretisk grund och problematisering. Utifrån dessa föreläsningar får du tillsammans med andra kursdeltagare designa och granska konkreta skrivutvecklande moment som sedan appliceras i din egen undervisning. Utfallet värderas vid följande utbildningsträff. Respektive utbildningstillfälle bygger på så sätt en grund för nästa utbildningstillfälle. Utbildningen examineras genom aktivt deltagande i kursträffarna samt genom en kommenterad lektionsdesign där bedömningens fokus och form samt Chat GPT beaktas. Du behöver ta del av filmföreläsningarna före varje utbildningsträff.

Omfattning och examination

Utbildningen utgör 2,5 hp och examineras genom aktivt deltagande i utbildningsträffarna samt genom en individuell inlämningsuppgift i slutet av utbildningen. 

En kursdeltagare berättar

My Kronqvist

Hör den tidigare kursdeltagaren Sofia Zollner berätta om kursen. 

Sofia Zollner gick utbildningen under hösten 2023 och är svensklärare på Praktiska gymnasiet i Linköping. Hör henne berätta om varför hon tycker att det är viktigt att diskutera chat GPT, vad som är det bästa med utbildningen och vem hon skulle rekommendera utbildningen för.

LiU:s nyheter om språkundervisning

Person skriver i ett block.

Helen Winzell prisas för sin forskning om skrivundervisning

Hur utvecklar nyutbildade gymnasielärare i svenska sin kunskap om skrivundervisning? Och vilka förutsättningar behövs? Det studerade Helen Winzell i sin avhandling. Nu får hon Eve Malmquists pris för läsforskning 2022.

Nätverksträff.

Nordiskt nätverk skapar didaktiska synergier

– Skriftkompetensen har nog aldrig har varit viktigare än vad den är idag. När AI tar allt större plats är denna kunskap extra central! Det här är en utmaning och därför känns det helt avgörande att vi i Norden går samman och sprider vår forskning.

Per Holmberg.

Glad och hedrad LiU-professor får pris av Svenska Akademien

Per Holmberg är gästforskare vid IKOS, han har tilldelats ett helt nytt pris från Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Kontakt

Utbildningen ges av